Standardom do evropskih fondova

Standardom do evropskih fondova

Izvor finansiranja Autonomna pokrajina Vojvodina
Partneri na projektu
  1. Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
  2. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Srbija
Oblast projekta Unapređivanje institucionalnih kapaciteta
Trajanje projekta 01. mar 2003 – 31. mar 2003
Opis projekta Opšti cilj:

Unapređenje apsorpcionih kapaciteta za korišćenje EU fondova u finansijskoj perspektivi 2014-2020. i servisnih standarda u cilju strateškog upravljanja jedinica lokalne samouprave (JLS) sa teritorije AP Vojvodine.

Specifični ciljevi:

(1)    Obezbeđivanje odgovarajućih smernica i podrške u unapređenju usluga koje JLS pružaju građanima i privredi, kao i podršku izazovima u procesu decentralizacije;

(2)    Investiranje u jačanje (ili izgradnju) institucionalnog okvira neophodnog za postizanje zadovoljavajućeg nivoa koordinacije i delotvornosti javnih politika;

(3)    Podizanje kapaciteta JLS za apsorpciju sredstava iz fondova Evropske unije.

Očekivani rezultati:

(1)    Usvojene strategije lokalnog održivog razvoja za period 2014-2020. u JLS na području AP Vojvodine;

(2)    Formirani uslužni centri u JLS na području AP Vojvodine;

(3)    Unapređena komunikacija građana i lokalne samouprave u oblasti komunalnih delatnosti;

(4)    Formirane Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u JLS na području AP Vojvodine.

Glavne aktivnosti:

(1)    Analiza trenutnog stanja po JLS;

(2)    Raspisivanje poziva i dodela projekata za izradu;

(3)    Izrada operativnih i sektorskih lokalnih dokumenata po EU direktivama;

(4)    Raspoređivanje sredstava i dodela sredstava za uspostavljanje uslužnih centara u JLS;

(5)    Analiza stanja u oblasti komunikacije građana i lokalne samouprave;

(6)    Alokacija sredstava i raspisvanje konkursa;

(7)    Analiza kapaciteta JLS, poseta opštinama i razvoj ljudskih resursa;

(8)    Kontrola JLS o uspostavljanju kancelarija za lokalno ekonomski razvoj.

Ciljne grupe: Zaposleni u opštinama na teritoriji AP Vojvodine, jedinice lokalne samouprave na teritoriji APV, vršioci komunalnih usluga u jedinicama lokalne samouprave.

Više informacija Više informacija:  Vojvodjanski standard.pdf
Pogledajte sve vesti o projektu – Standardom do evropskih fondova