Стандардом до европских фондова

Стандардом до европских фондова

Извор финансирања Аутономна покрајина Војводина
Партнери пројекта
  1. Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Србија
  2. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Србија
Област пројекта Унапређивање институционалних капацитета
Трајање пројекта 01. мар 2003 – 31. мар 2003
Опис пројекта Општи циљ:

Унапређење апсорпционих капацитета за коришћење ЕУ фондова у финансијској перспективи 2014-2020. и сервисних стандарда у циљу стратешког управљања јединица локалне самоуправе (ЈЛС) са територије АП Војводине.

Специфични циљеви:

(1)    Обезбеђивање одговарајућих смерница и подршке у унапређењу услуга које ЈЛС пружају грађанима и привреди, као и подршку изазовима у процесу децентрализације;

(2)    Инвестирање у јачање (или изградњу) институционалног оквира неопходног за постизање задовољавајућег нивоа координације и делотворности јавних политика;

(3)    Подизање капацитета ЈЛС за апсорпцију средстава из фондова Европске уније.

Очекивани резултати:

(1)    Усвојене стратегије локалног одрживог развоја за период 2014-2020. у ЈЛС на подручју АП Војводине;

(2)    Формирани услужни центри у ЈЛС на подручју АП Војводине;

(3)    Унапређена комуникација грађана и локалне самоуправе у области комуналних делатности;

(4)    Формиране Канцеларије за локални економски развој у ЈЛС на подручју АП Војводине.

Главне активности:

(1)    Анализа тренутног стања по ЈЛС;

(2)    Расписивање позива и додела пројеката за израду;

(3)    Израда оперативних и секторских локалних докумената по ЕУ директивама;

(4)    Распоређивање средстава и додела средстава за успостављање услужних центара у ЈЛС;

(5)    Анализа стања у области комуникације грађана и локалне самоуправе;

(6)    Алокација средстава и расписвање конкурса;

(7)    Анализа капацитета ЈЛС, посета општинама и развој људских ресурса;

(8)    Контрола ЈЛС о успостављању канцеларија за локално економски развој.

Циљне групе: Запослени у општинама на територији АП Војводине, јединице локалне самоуправе на територији АПВ, вршиоци комуналних услуга у јединицама локалне самоуправе.

Више информација Више информација:  Војвођански стандард.пдф
Погледајте све вести о пројекту – Стандардом до европских фондова