Umbrija i Vojvodina zajedno pred evropskim fondovima

Peruđa, Italija, 18. april – Na poziv italijanske regije Umbrija, u Peruđi borave predstavnici Kancelarije za evropske poslove. Jedna od tema sastanaka su kreiranje zajedničkih projekata kojima će se konkurisati kod fondova Evropske unije. – Saradnja Vojvodine i Umbrije je već zabeležila značajne rezultate u mnogim oblastima. Setimo se uspešne prošlogodišnje manifestacije “Umbria-jazz” – jednog od najpoznatijih međunarodnih festivala džez muzike, kao i brojne susrete privrednika. Tokom naše posete Peruđi predstavili smo neke od projekata sa kojima zelimo da ojačamo saradnju sa ovom regijom. Navešću samo nekoliko inicijativa: PS za energetiku i mineralne sirovine predložio je projekat u vezi sa korišćenjem geotermalnih resursa AP Vojvodine i geodiverzitetom Fruške Gore, PS za sport i omladinu poslao je predloge usmerene na jačanje pozicije mladih i omladinske politike u okviru lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine, na pospešivanje pozitivnih oblika organizovanja mladih, na poboljšanje uslova za bavljenje fizičkim aktivnostima, na približavanje sportske kulture mladima…; Društvo Učitelja Novog Sada sa projektima za unapređenje nastave i vannastavnih aktivnosti u osnovnim školama kao i poboljšanje položaja nastavnog osoblja, SOS ”Dečije Selo” sa projektom osnivanja radionica sa terapijskim efektima, Opština Bečej sa projektom zaštite prirodnih rezervata, Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture sa projektom restauracije verskih objekata u Vojvodini, Nacionalni Park Fruška Gora sa brojnim projektima vezanim za unapređenje uslova poslovanja, kao i PS za zaštitu životne sredine i Jugoslovensko udruženje za vodno pravo, istakla je Ivana Đurica iz Kancelarije za evropske poslove.