Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Mina Radmilović Pjevac i Dragana Srećkov, učestvovale su na konferenciji „Via Habzburg“ u rumunskom gradu Aradu. Povodom rumunskog preuzimanja predsedavanja Savetom Evrope od Republike Austrije i posvećenosti evropskim vrednostima koje promoviše Županija Arad, kao i kulturnog i istorijskog nasleđa koje je županija nasledila od Habzburške monarhije, 27. marta, u saradnji sa Institutom evropskih regija iz Salcburga (čiji je Fond dugogodišnji član) organizovana je konferencija koja je okupila brojne regionalne donosioce odluka i kulturne aktere.

Kako je naglašeno tokom konferencije, projekat „Via Habzburg“ je jedan od kulturnih puteva Saveta Evrope, a tokom diskusija u tri panela zaključeno je da za istočnu i jugoistočnu Evropu nedostaje sličan kulturni put, na kojem je Habzburška monarhija oblikovala svoj istorijski razvoj.
Predstavnica Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koja je ujedno i predstavnica Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija, Mina Radmilović Pjevac je predstavila projekat Kultura Desk Kreativna Evropa i Antenu Kultura Deska Kreativna Evropa, njihove aktivnosti i mogućnosti finansiranja iz programa Kreativna Evropa, rezultate aplikanata iz Republike Srbije na konkursima programa Kreativna Evropa, kao i mogućnosti finansiranja institucija kulture iz Programa prekogranične saradnje.

Konferenciji su prisustvovali i Nebojša Drakulić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dr Franc Šausberger, predsednik Instituta evropskih regija i izvestilac Komiteta regiona, Stefano Dominioni, direktor Instituta za kulturne rute Saveta Evrope, Lejla Štrobol, predstavnica austrijskog komiteta „Plava značka“ i Elizabet Udolf – Štrobol, predsednica i menadžer konferencije Via Habzburg.