U okviru Sajma turizma predstavljeni naši projekti iz ove oblasti

U okviru Sajma turizma predstavio se i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Našu instituciju predstavile su direktorica Vidosava Enderić i Jelena Tošković, u okviru prezentacije projektnih aktivnosti Fonda. Na toj sesiji su učestvovale i  Jelena Vidović, konsultant za EU Fondove Regionalne razvojne agencije Gorenjske, Slovenija i Gordana Dimitrijević, konsultant za EU fondove u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, Novi Sad, koja je govorila o izvorima finasiranja projekata iz turizma.

Vidosava Enderić, direktorica Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, istakla je da „turizam generiše razvoj čitave zemlje. U ovom višegodišnjem programskom periodu, od Evropske unije je alocirano čak 1,5 milijardi evra za Srbiju. S ponosom mogu da kažem da se od ukupnog broja projekata koje nam je kao državi odobrila Evropska unija, oko 90 % realizuje na teritoriji AP Vojvodine“, i pozvala sve prisutne da se još više angažuju oko evropske perspektive naše zemlje. „Kada imamo u vidu da je oko 70 projekata iz oblasti turizma u realizaciji širom Srbije danas, i da su oni vredni oko 35 miliona evra, ne treba imati dilemu koliko turizam može da pomogne ukupnom razvoju naše države“, istakla je direktorica Enderić.

Jelena Tošković iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine predstavila je evropske projekte koje Fond radi iz oblasti turizma, gošća iz Slovenije je izložila primere dobre prakse u Sloveniji, a predstavnica KLER je približila izvore finansiranja za turističke projekte.