Predstavnice Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine Mina Radmilović i Dragana Srećkov u Opštini Stara Pazova predstavile su mogućnosti finansiranja putem EU fondova. Prisutnima se obratila Mina Radmilović i kroz prezentaciju “Finansiranje putem EU fodnova” objasnila značaj učešća u pozivima koje raspisuje Evropska unija. Predstavljeni su osnovni elementi projekta, sa fokusom na budžet i matricu logike projekta, kao i upravljanje projektnim ciklusom u skladu sa procedurama EU.

Zaposleni u lokalnoj samoupravi Opštine Stara Pazova iskazali su posebnu zainteresovanost za programe prekogranične saradnje između Srbije i Hrvatske, kao i Srbije i Bosne i Hercegovine.