Šesta Nacionalna konferencija o prekograničnoj saradnji

U organizaciji Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije, dana 14.11.2018. godine, u Beogradu, održana je Šesta nacionalna konferencija o prekograničnoj saradnji.
Tokom Nacionalne konferencije predstavljeni su dosadašnji rezultati programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji se sprovode u Republici Srbiji i okolnim zemljama, te su predočene mogućnosti saradnje u okviru nove finansijske perspektive Evropske unije.
Učesnike Nacionalne konferencije pozdravila je Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije i Nacionalni IPA koordinator, i tom prilikom je istakla da će Srbiji za razvoj nakon pristupanja EU biti na raspolaganju kohezioni fondovi i da Srbija vreme do ulaska u EU treba da koristi za učenje gde su zamke i problemi sa kojima su se suočavale nove članice.
„Ne želimo da nam se kao njima desi da ne apsorbujemo veliki deo tih sredstava preko kohezione politke koja je jedna od najbolјih i najzahtevnijih politika EU“, rekla je ministar.
Na skupu su učestovali i predstavnici Evropske unije, Štefen Hudolin, šef II sektora operacija Delegacije EU u Srbiji i Simona Pohlova iz Generalnog direktorata Evropske komisije za regionalnu i urbanu politiku.

Tokom Nacionalne konferencije o prekograničnoj saradnji, dodelјene su nagrade najbolјim projektima u oblasti kulturnog nasleđa, a prikazana je i projekcija filma “Subotička sinagoga – rekonstrukcija zgrade i digitalizacija objekta”.