Dana 14 .12.2018. predstavnici Fonda” Evropski poslovi” AP Vojvodine, Milan Čežek i Zoran Pavić kao i predstavnik Razvojne agencije Vojvodine Živko Planić posetili su Opštinu Šid u kojoj su ih dočekali predsednik opštine Predrag Vuković, zamenik predsednika opštine Zoran Semenović i njihovi saradnici.
Dogovorena je sveobuhvatnija neposredna saradnja predstavnika lokalne samouprave sa Fondom i RAV-om, jer je uočen nedovoljan uspeh u korišćenju evropskih fondova u širem obimu i privlačenju stranih investitora tokom prethodne dve godine.
Zatražena je pomoć od Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine oko pripreme i implementacije projekata, kao i održavanje stručnih obuka u što skorijem vremenu.