7 Evropski samit regiona i gradova

Evropski samit regiona i gradova održan je u Bratislavi 8-9. jula 2016. godine, u organizaciji Komiteta regiona, a suorganizatori su bili Bratislavski samoupravni region i Grad Bratislava, u saradnji sa Slovačkim predsedavanjem Savetom Evropske unije.

Zaključeno je da EU mora da obrati pažnju na alarmantan pad javnih investicija u cilju suzbijanja rastuće regionalne nejednakosti, podrži održivi rast i obnovi poverenje među građanima. Sastanak u glavnom gradu Slovačke održan je nedelju dana nakon što je Slovačka preuzela predsedavanje Savetom EU po prvi put, a lokalni i regionalni lideri su usvojili Deklaraciju koja poziva EU da unapredi regulatorni okvir i privuče više javno-privatnih investicija i stvori više poslova i suoči se sa investicionom jazom.

 

Najnovije preporuke Komiteta regiona dolaze tokom srednjoročne revizije budžeta EU 2014-20 i Kohezione politike posle 2020. godine, kao politika koja ima nameru da ujednači regionalne razlike. Izveštaj koji je nedavno objavljen od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj  (OECD), utvrdio je da su mnogi evropski regioni i gradovi suočeni sa značajnijim padom javnih investicija od 2008. godine.

 

Marku Markkula, predsednik Komiteta regiona je rekao: „Građani traže rezultate, što znači da političari treba da preusmere sve svoje napore na povećanje javnih i privatnih investicija u svim evropskim regionima, uključujući širenje novog i inovativnog preduzetničkog uma širom Evrope.“

 

Pavol Frešo, predsednik Bratislavskog samoupravog regiona je izjavio: „80% investicija od strane javnih vlasti u Slovačkoj realizovano je sredstvima Evropske unije, te je novac EU od ključnog značaja za razvoj Slovačke. Ali moramo više da se bavimo tih novcem, posebno nakon neizvesnosti posle rezultata referenduma o EU u Ujedinjenom Kraljevstvu. Maksimiziranje investicija zahteva rad ne samo od strane EU, već i nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti u svakoj zemlji. Fondovi EU moraju da se prošire tako da obuhvataju i oblast obrazovanja, socijalna pitanja, zdravstvo i saobraćaj, tako da sam zadovoljan što se to odražava i u ‘Bratislavskoj deklaraciji’.“

 

„Bratislavska deklaracija“, usvojena 8. jula, hvali poseban investicioni fond kreiran od strane Evropske komisije u 2015. godini, Evropski fond za strateške investicije (EFSI), uz konstataciju da „pokazuje veliki potencijal”. Ona poziva da se sredstva fonda kombinuju sa sredstvima iz Kohezione politike EU da bi se omogućilo da i drugi regioni koji koriste javne investicije da bi iskoristili prednosti privatnih investicija, mogli imati koristi od fonda.

 

Više informacija:

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-and-cities-launch-investment-plan-for-a-citizen-centred-EU.aspx