BABECA- Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja – Bezdan

Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja – Bezdan

Izvor finansiranja Intereg IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020
Partneri na projektu
  1. Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlja, Mađarska
  2. JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Srbija
  3. Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
Oblast projekta Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika
Trajanje projekta 29. sep 2017 – 28. sep 2020
Opis projekta Opšti cilj:

(1) Smanjenje opasnosti od poplava i potencijalnih poplava na teritoriji obuhvaćenoj projektom, obnavljenjem hidro-sistema (prevodnice) kanala Baja-Bezdan;

(2) Poboljšanje neophodnih uslova za druge poslovne aktivnosti, npr.  turizam ili brodogradilište, i unapređenje sistema prekograničnog upravljanja vodama i sprečavanja rizika.

 

Specifični ciljevi:

(1) Sprovođenje planiranih projektnih aktivnosti i redovno održavanje rezultata projekta;

(2) Izmuljivanje, izgradnja platformi za uklanjanje nanosa i rampi za brodove, obnavljanje i održavanje prevodnice Bezdan i ustave Šebešfok;

(3) Uklanjanje uskih grla u kanalu i najproblematičnijih tačaka proliferacije, unapređenje i sprečavanje negativnih efekata na kvalitet vodnih tela.

Očekivani rezultati:

1. Izmuljen kanal na dužini od 5.600 m;

2. Izgrađene platforme za uklanjanje nanosa i rampe za brodove;

3. Obnovljena prevodnica Bezdan i ustava Šebešfok;

4. Nabavljena oprema za održavanje;

5. Izrađena studija o razvojnim mogućnostima ciljnog područja;

6. Sprečavanje i smanjenje rizika od poplava;

7. Poboljšano kretanje ljudi i roba između Mađarske i Srbije, kao i Srbije i drugih zemalja s obzirom na to da je prevodnica Bezdan prva prevodnica  na Dunavu u Srbiji;

8. Olakšano kretanje ljudi između naselja u Srbiji i Mađarskoj;

9. Poboljšan kvalitet života lokalnog stanovništva;

10. Pozitivan uticaj na ponovno uspostavljanje proizvodnje u brodogradilištu u Bezdanu;

11. Poboljšani uslovi za bolju prekograničnu saradnju i saobraćaj u budućnosti;

12. Poboljšano ekološko i hemijsko stanje kanala;

13. Uspostavljeni uslovi za početak poslovnih aktivnosti vezanih za razvoj turizma.

Glavne aktivnosti:

(1) Izgradnja platformi za uklanjanje nanosa i rampe za brodove na 3 lokaliteta u Mađarskoj;

(2) Rekonstrukcija i rehabilitacija prevodnice Bezdan i ustave Šebešfok;

(3) Izmuljivanje deonice kanala Baja-Bezan dužine 5600 m u Mađarskoj;

(4) Nabavka posebne opreme za održavanje u Mađarskoj i Srbiji;

(5) Izrada studija i planova;

(6) Upravljanje projektom i aktivnosti vezane za informisanje i vidljivost.

 

Ciljne grupe:
Stanovnici naselja kroz koje protiče kanal, posetioci koji dolaze na ovo područje zbog različitih ciljeva, npr. turističke ili rekreativne aktivnosti, akteri koji imaju privredne odnose u ciljnoj oblasti, zaposleni u nadležnim vodoprivrednim organizacijama.

Više informacija www.babeca.eu

www.facebook.com/BABECAeu

www.facebook.com/pages/category/Community/Babeca-350162085457923

Pogledajte sve vesti o projektu – Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja – Bezdan