KREATIVNA EVROPA

Budžet:
1,46 milijardi evra
Trajanje programa:
01. januar 2014. – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Mina Radmilović Pjevac, Jovana Rapajić i Dragana Srećkov
El. pošta: kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Podrška za inicijative sektora za kulturu, poput onih koji promovišu prekograničnu saradnju, platforme, umrežavanje i književno prevođenje;

Podrška za inicijative audiovizuelnog sektora, kao što su one koje promovišu razvoj, distribuciju ili pristup audiovizuelnim delima;

Podrška međusektorskoj saradnji, uklјučujući Program za garancije i međudržavnu saradnju .

Program Kreativna Evropa, pored međusektorske saradnje, ima dva potprograma - KULTURA i MEDIJI.

POTPROGRAM 1– Kultura – izvođačke i vizuelne umetnosti, nasleđe i druge oblasti
 • EVROPSKI PROJEKTI saradnje između kulturnih i kreativnih organizacija iz različitih zemalјa;
 • EVROPSKE MREŽE koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora;
 • EVROPSKE PLATFORME, uspostavlјanje platforme za promociju novih umetnika i podsticanje evropskih programa za kulturna i umetnička dela;
 • KNJIŽEVNI PREVODI, inicijative da se prevedu i promovišu književna dela širom Evropske unije
POTPROGRAM 2– Mediji – Bioskopi i audiovizuelni sektor
 • Pristup tržištima
 • Razvoj publike
 • Mreža bioskopa
 • Podrška razvoju
 • Podrška distribuciji
 • Filmski festivali
 • Fond za međunarodnu koprodukciju
 • Usavršavanje
 • TV program
 • Razvoj video igara
MEĐUSEKTORSKA SARADNJA – politike saradnje, poprečne mere, garancije
EVROPSKE NAGRADE:
 • Evropska prestonica kulture
 • Dani evropske baštine
 • Evropska oznaka nasleđa
 • Evropa Nostra
 • Nagrada za savremenu arhitekturu
 • Nagrada za književnost
 • European Border Breaker Awards
 • Prix MEDIA

Program Kreativna Evropa ima 3 potprograma - KULTURA,  MEDIJI i MEĐUSEKTORSKA SARADNJA.

1.    POTPROGRAM KULTURA – koja pokriva sve oblasti kulture i umetnosti (s izuzetkom audio- vizuelnih i filmskih delatnosti)

Glavne novine u okviru Kultura potprograma su:

 •    Jači naglasak na evropskom transnacionalnom stvaranju, cirkulaciji dela i inovacijama u kulturi i kreativnom sektoru;
 •     Lakši pristup finansiranju projekata kroz program Kreativna Evropa kroz veće stope sufinansiranja;
 •     Prilagođen program za finansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca;
 •    Aktivnosti usmerene na specifične potrebe u oblastima muzike, književnosti, arhitekture, kulturnog nasleđa, dizajna, mode i kulturnog turizma.

Konkursi u okviru potprograma KULTURA:

EVROPSKI PROJEKTI SARADNJE između kulturnih i kreativnih organizacija iz različitih zemalja;
EVROPSKE MREŽE kulturnih i kreativnih organizacija koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora;
EVROPSKE PLATFORME za promociju umetnika u nastajanju, uspostavljanje platforme za promociju novih umetnika i podsticanje evropskih programa za kulturna i umetnička dela;
CIRKULACIJA EVROPSKIH KNJIŽEVNIH DELA, inicijative da se prevedu i promovišu književna dela širom Evropske unije

Posebne akcije za nagrađivanje i promociju izvrsnosti i kreativnosti kao što su nagrade za književnost, muziku, arhitekturu i kulturno nasleđe, Evropske prestonice kulture i Oznaka evropske kulturne baštine.

2.    POTPROGRAM MEDIJI – obuhvata audiovizualni i filmski sektor.

Potprogram MEDIA će biti fokusiran na:
Podsticanje saradnje kako u okviru industrije tako i na evropskom nivou kako bi se globalno podržale evropske audio-vizuelna kompanije i evropski sadržaj;
Negovanje talenata odakle god da potiču i širenje učešća i saradnje među različitim zemalja;
Podršku upotrebe novih tehnologija kako bi se osiguralo potpuno iskorišćavanje digitalne transformacije;
Podsticanje ozelenjavanja industrije i uključivanje društvenih ciljeva kao što su rodna ravnopravnost i raznolikost.

Konkursi u okviru potprograma MEDIA su podeljeni u 4 grupe:
Sadržaj: podsticanje saradnje i inovacija u stvaranju i proizvodnji visokokvalitetnih dela.
Biznis: promocija poslovnih inovacija, konkurentnosti, mogućnosti rasta i razvoja talenata sa ciljem jačanja evropske industrije u odnosu na globalne konkurente.
Publika: jačanje pristupačnosti i vidljivosti audiovizuelnih dela među potencijalnom publikom, kroz podršku kanalima distribucije i inicijativama za razvoj publike.
Kulturna politika: podrška forumima za raspravu/ razmenu politika, istraživanja i izveštaja. Promovisanje aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti o različitim aspekima industrije.

3.    MEĐUSEKTORSKA SARADNJA – potprogram, koji olakšava saradnju među kreativnim sektorima i obuhvata sektor informativnih medija

Aktivnosti MEĐUSEKTORSKOG potprograma biće fokusirane na:
Transnacionalnu političku saradnju: promovisanje upoznavanja sa programom i podršku prenosivosti rezultata.
Laboratorije za kreativne inovacije: promovisanje inovativnih pristupa kreiranju sadržaja , dostupnosti, distribuciji i promociji u kulturnom i kreativnom sektoru.
Informativni mediji: podrška medijskoj pismenosti, kvalitetnom novinarstvu, slobodi medija i pluralizmu.

EVROPSKE NAGRADE:

Evropska prestonica kulture (nagrada Melina Mercouri)
Evropska nagrada za popularnu i savremenu muziku
Evropska nagrada za književnost
Evropska nagrada za kulturnu baštinu

SPECIJALNE AKTIVNOSTI:
Dani evropske Baštine
Muzika pokreće Evropu

Člаnice Evropske unije
Člаnice EFTA: Islаnd, Norveškа
Zemlje kаndidаti i potencijalni kandidati za članstvo u EU: Albаnijа, BJR Mаkedonijа, Bosnа i Hercegovinа, Crnа Gorа, Srbijа
Zemlje susedstva: Gruzijа, Moldаvijа, Ukrajina

Bioskopi i mreže bioskopa;
Izdavačke kuće;
Institucije kulture;
Audiovizuelne organizacije;
Organizacije aktivne u oblasti kreativnih industrija;
Neprofitne ogranizacije;
Udruženja;
Lokalne i regionalni nivo vlasti;
Preduzeća itd.

Evropska komisija – Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu
www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
Izvršna agencija za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija
(EACEA) http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Ministartsvo kulture i informisanja Republike Srbije
КULTURA DESК КREATIVNA EVROPA SRBIJA

Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, Srbija

ANTENA КULTURA DESКA КREATIVNA EVROPA SRBIJA
Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine

Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija

Кreativna Evropa
MEDIA DESК SRBIJA
Filmski centar Srbije

Кoče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Srbija

Кontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
http://kultura.kreativnaevropa.rs/lat/kontakt/

PROGRAMSKI DOKUMENTI
 1. Uredba o uspostavljanju programa Kreativna Evropa
EU DOKUMENTI I INICIJATIVE
 1. Evropska agenda za kulturu u globalizovanom svetu
 2. Radni plan za kulturu (2015-2018)
STRATEŠKI DOKUMENTI REPUBLIKE SRBIJE

Republika Srbija je potpisnica brojnih evropskih konvencija u oblasti kulture, očuvanja kulturnog i audiovizuelnog nasleđa, zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine itd.

 1. Evropske konvencije
STRATEŠKI DOKUMENTI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
   1. Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020.
   2. Akcioni plan za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020.

EU pozivi

KREATIVNA EVROPA

02. oktobar 2023. - datum objavljivanja konkursa

31. maj 2024. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

26. septembar 2023. - datum objavljivanja konkursa

13. decembar 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

12. januar 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

05. oktobar 2022. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

20. septembar 2022. - rok za podnošenje predloga projekta

Link