HORIZONT 2020

Budžet:
78,6 milijardi evra
Trajanje programa:
01. januar 2014. – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Program Evropske unije u oblasti istraživanja i inovacija

Jano Puškar
El. pošta: puskar@vojvodinahouse.eu

Opšti cilj: Doprinos izgradnji društva i ekonomije zasnovanih na znanju i inovacijama kroz dodatna istraživanja, razvoj i podršku inovacijama.

PRIORITET 1 – IZVRSNOST U NAUCI

Aktivnosti u okviru ovog stuba imaju za cilj da ojačaju i prošire izvrsnost naučne baze Unije i izgradnju Evropskog istraživačkog prostora kako bi sistem istraživanja i inovacija EU postao konkurentniji na globalnom nivou.

U okviru stuba Izvrsnost u nauci postoje četiri specifična prioriteta:
Evropski istraživački savet
Buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju
Marija Sklodovska Kiri
Evropska istraživačka infrastruktura

PRIORITET 2 – VOĐSTVO U INDUSTRIJI

Cilj ovoga stuba je doprinos ubrzanom razvoju tehnologija i inovacija, koje će podstaći razvoj poslovnog okruženja i pomoći inovativnim malim i srednjim preduzećima da prerastu u lidere na svetskom tržištu.

Sastoji se od tri specifična cilja:
Vođstvo u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama
 • Informaciono-komunikacione tehnologije
 • Nanotehnologije, napredni materijali, napredna proizvodnja i obrada, i biotehnologija
 • Svemir
Pristup rizičnim finansijskim sredstvima
Inovativnost MSP

PRIORITET 3 – IZAZOVI DRUŠTVA

Aktivnosti u okviru ovog prioriteta usmerene su na povećanje učinka istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja kroz različite oblasti, tehnologija, uključujući i društvene i humanističke nauke.

Sredstva će biti fokusirana na sledeće ciljeve:
Zdravlje, demografske promene i kvalitet života
Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i kopnenih voda i bioekonomija
Sigurna, čista i efikasna energija
Pametan, ekološki i integrisan transport
Klimatska aktivnost, zaštita životne sredine, efikasno iskorišćenje resursa i sirovi materijali
Evropa u svetu promena - Inkluzivna, inovativna i promišljena društva
Sigurna društva – zaštita slobode i sigurnosti Evrope i njenih građana

HORIZONATLANE AKTIVNOSTI

EVROPSKI INSTITUT ZA INOVACIJE I TEHNOLOGIJE (EIT) – Institut deluje kroz zajednice znanja i inovacija koje okupljaju izvrsne visokoškolske institucije, istraživačke centre i firme sa ciljem razvijanja prekograničnog javno-privatnog partnerstva.

ŠIRENJE IZVRSNOSTI I UČEŠĆA – Ublažavanje regionalnih nejednakosti na polju istraživanja i inovacija koje imaju za cilj da zemlje i regije Evropske unije koje su manje uspešne u iskorišćavanju istraživačkih rezultata unaprede svoje istraživačke i inovativne sisteme i politike.

NAUKA SA DRUŠTVOM I ZA DRUŠTVO – Izgradnja efikasne saradnje između nauke i društva, razvijanje interesovanja mladih za nauku, podrška mladim talentima u nauci i njihovo zapošljavanje, itd.

ZAJEDNIČKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR – Centar predstavlja naučno-istraživačku komponentu Evropske komisije i obuhvata sledeće istraživačke centre: Institut za referentne materijale i merenja (IRMM), Institut za energiju i transport (IET), Institut za transuranske elemente (ITU), Institut za zaštitu i sigurnost građana (IPS), Institut za zdravlje i zaštitu potrošača (IHCP), Institut za životnu sredinu i održivost (IES) i Institut za perspektivne tehničke studije (IPTS).

EURATOM – podrška istraživanju u sektoru nuklearne energije.

 • Članice Evropske unije
 • Pridružene zemlje: Albanija, Bosna i Herzegovina, BJR Makedonija, Crna Gora, Farska ostrva, Izrael, Island, Moldavija, Norveška, Srbija, Turska, Švajcarska (delimično učešće), Ukrajina

 • Istraživačke grupe na univerzitetima;
 • Istraživački instituti;
 • Pojedinačni istraživači;
 • Mala i srednja preduzeća;
 • Velike kompanije;
 • Vladine, nevladine i privatne organizacije i institucije itd.

Pojedinci, institucije i preduzeća iz Srbije u programu učestvuju ravnopravno sa onima iz država članica Evropske unije.

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUКE I TEHNOLOŠКOG RAZVOJA
Nemanjina 22–26
11000 Beograd, Srbija
Кontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp;sortQuery=country

EU pozivi

HORIZONT 2020

27. januar 2022. - datum objavljivanja konkursa

10. novembar 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

05. januar 2022. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

18. novembar 2021. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

23. septembar 2021. - rok za podnošenje predloga projekta

Link