CEEPUS PROGRAM – SREDNjEEVROPSKI PROGRAM ZA UNIVERZITETSKE RAZMENE

Budžet:
• 20.000 RSD mesečni iznos za studente • 35.000 RSD mesečni iznos za profesore
Trajanje programa:
01. maj 2018. – 01. april 2025.
Dodatne informacije:

Mobilnost studenata i profesora sa osnovnim ciljem unapređenja obrazovanja na visokoškolskim institucijama, u vidu kreditne mobilnosti, istraživačkih boravaka, realizacije predavačkih aktivnosti, kao i tzv. letnjih škola.

Program obuhvata 3 osnovne oblasti:
RAZMENU studenata i nastavnog osoblja
MREŽE (tematski koncipirane)
VISOKOŠKOLSKE INSTITUCIJE

Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Češka.

• kandidat je student ili zaposleni na instituciji koja je deo navedene mreže;
• student mora da ima završena najmanje dva semestra studija;
•državljanstvo jedne od zemalja članica CEEPUS-a ili status redovnog studenta/zaposlenog na visokoškolskoj ustanovi u jednoj od zemalja članica CEEPUS-a;
• tokom mobilnosti nastavno osoblje ima obavezu predavačkog ili mentorskog rada na instituciji domaćinu od najmanje 6 nastavnih sati za svakih pet radnih dana;
• visokoškolska institucija može da navede dodatne kriterijume za selekciju kandidata.

Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija
Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke ulice),
Beograd
Кontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
https://tempus.ac.rs/sta-radimo/ceepus/nacionalna-ceepus-kancelarija/