Иновација пољоприведе за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону“ (AGRINNO)

Иновација пољоприведе за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону“ (AGRINNO)

Извор финансирања Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020
Партнери пројекта 1.    Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду  и шумарство
2.    Институт за ратарство и повртарство
3.    Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија
4.    Непрофитно д.о.о. за развој Жупаније Чонград
Област пројекта Унапређење иновација кроз сарадњу МСП и истраживачких институција које укључују младе
Трајање пројекта 01. апр 2018 – 30. нов 2019
Опис пројекта Општи циљ:
Јачање иновативног приступа агро-предузетништву и едуковање становнишва у руралним срединама у циљу искоришћавања обрадивог земљишта у њиховим окућницамаСпецифични циљеви:

 1. Промовисање новог модела пољопривредног пословања и увођење нових технологија за пластеничку производњу;
 2. Помоћ незапосленима у руралним срединама у прекограничној области у циљу  успостављања продуктивније и економичније производње поврћа на сопственим окућницама;
 3. Еколошки узгој биљних култура на отвореном и у пластеницима;
 4. Побољшање знања и стицање неопходних вештина за   обављање пољопривредне производње.

Очекивани резултати:

 1. Постављање пластеника на 4 различите локације (пољопривредне школе у Футогу, Руми, Вршцу и Институту за ратарсво и повртарсво);
 2. Основана и опремљена 3 инкубатора у средњим пољопривредним школама;
 3. Изградња капацитета циљних група о целокупном процесу производње;
 4. Подизање свести заинтересованих страна и циљних група кроз организацију догађаја везано за тему.

Главне активности:

 1. Набавка и постављање 4 пластеника;
 2. Обука особља у пољопривредним школама – како користити иновативне пластенике;
 3. Оснивање и опремање 3 инкубатора;
 4. Потписивање меморандума о сарадњи између основаних инкубатора;
 5. Објављивање јавног позива за чланство у инкубаторима и избор чланова;
 6. Радионица на експерименталним пољима;
 7. Радионица у Мађарској (пример добре праксе за учеснике из Србије);
 8. Семинар „Узгој биљака у окућницама“;
 9. Семинар „Производња хране и пласирање на тржиште“;
 10. Округли сто за експерте;
 11. Конференција „Иновативни приступ у пољопривреди“;
 12. Штанд на Пољопривредном сајму у Новом Саду.

Циљне групе:
Незапослена лица у сеоским подручјима с фокусом на младе особе, постојећи пољопривредни произвођачи, особље из пољопривредних школа, друге пољопривредне школе, организације у пољопривреди и преради хране, породице.

Више информација
Погледајте све вести о пројекту – „Иновација пољоприведе за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону“ (AGRINNO)