Како би се прикупиле информације о проблемима и изазовима општина са територије Војводине, и пружила стручна помоћ како доћи до финансијских средстава неопходних за решавање истих, тим из Фонда „Европски послови“ Милан Чежек, Зоран Павић, Немања Давидовић и Јелена Радосављевић Ровчанин посетили су општину Опово.

Одржан је конструктиван састанак са замеником председника Милошем Марковим, током којег су јасно дефинисани основни стратешки приоритети ове банатске општине. И у овој општини еколошки проблеми су свакодневница, и to на првом месту третман отпадних вода, односно неопходност уградње пречистача. Неки од планова који би се могли финансирати из доступних ЕУ фондова прекограничне сарадње (ИПА ЦБЦ) везани су за изградњу бициклистичке стазе, конструкцију спортске хале, отварање музеја и др.