Округли сто „Важност усклађености јавног и цивилног сектора у усмеравању политика из области културе”

Округли сто на тему „Важност усклађености јавног и цивилног сектора у усмеравању политика из области културе“ одржан је 22. децембра 2016. године у Скупштини АП Војводине, у оквиру активности Антене Култура Деска Креативна Европа Србија планираних за 2016. годину.

Циљ разговора била је размена искустава организација јавног и цивилног сектора, указивање на значај мултисекторског партнерства и проналажење механизама за кохерентно и заједничко усмеравање политика у области културе.

Округли сто модерирала је Ивана Волић, доцент на Факултету за спорт и туризам, а уводничари су били Милорад Црнањин испред Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и, Вук Радуловић, „Фондација Нови Сад 2021“ (Нови Сад Престоница културе), Мирослав Кевежди, стручни сарадник за сарадњу са невладиним организацијама у Заводу за културу Војводине, а испред цивилног сектора Натали Бељански, „Улични Свирачи“ и Милан Врачар, „Културанова“.

Након уводних излагања уследила је жива расправа у којој су остали учесници износили конкретне проблеме и указивали на искуства нерешавања дугогодишњих проблема са којима се сусрећу невладине организације. Такође, присутни су ставили акценат на конкурсну политику којом се, у недостатку релевантне стратегије у области културе, може усмеравати развој приоритета и мера дефинисаних конкурсом. Мина Радмиловић Пјевац је испред Антене Култура Деска Креативна Европа Србија истакла да је идеја Антене да промовише програм Креативне Европе у циљу максималног искоришћења алоцираних средстава.

Закључује се да је нужно организовати чешће сусрете и разговоре у којим представници цивилног и јавног сектора треба да нађу заједнички интерес и начин за јединствено конкурисање за средства расположива из ЕУ фондова.