Привредници из италијанске регије Молизе отварају представништво у Новом Саду

На основу регионалне сарадње и контаката са италијанским партнерима коју, Извршно веће АП Војводине има преко Канцеларије за европске послове, током боравка представника регије Молизе у Извршном већу, најављено је да ће у наредним месецима у Новом Саду бити отворено привредно представништво ове италијанске регије.

-Партнерства која смо успоставили са регијама широм Европе представљају солидну основу и за јачање привредних односа. Наш стратешки циљ је да се представимо као стабилни и поуздани партнери, и на тај начин допринесемо већем обиму страних инвестиција, а тако и повећању запослености. Већ данас смо обавили разговоре са представницима италијанске Асоцијације грађевинских предузећа који Војводину виде као стратешко место за пласирање свог капитала. Регија Молизе има значајне ресурсе и у пољопривреди, прехрамбеној и индустрији намештаја, па очекујемо да ћемо и у тим областима ускоро имати конкретне инцијативе, рекао је Предраг Новиков, директор Канцеларије за европске послове.