Састанак прекограничне сарадње Србија – Хрватска одржан у Извршном већу

Нови Сад, 4. мај – Канцеларија за европске послове организовала је партнерски састанак прекограничне сарадње Србија – Хрватска 2007-2013. Учествовали су представници хрватског Министарства мора, туризма, транспорта и развоја, Осјечко-барањске жупаније, Општине Ердут, Економског факултета из Осијека, Општине Кнежеви Виногради, као и представници Министарства за економске односе са иностранством Републике Србије, Сталне конференције градова и општина, Регионалне привредне коморе Сомбор, Привредне коморе Војводине, Привредне коморе Срема, представници агенције Алма Монс и неколико покрајинских секретаријата. Састанак је отворио Игор Бајић, саветник у Канцеларији за европске послове, а Емина Штефичић, координатор за прекограничну сарадњу са Србијом, указала је на важност данашње заједничке радионице на којој су проучени документи прекограничне сарадње. Представљене су свот анализе, ситуациона анализа, приоритети и мере на којима ће се базирати наставак рада.

У програму прекограничне сарадње Србија – Хрватска учествоваће подручја Осјечко-барањске жупаније, Вуковарско-сријемске жупанија (с могућношћу придруживања Бродско-посавске и Посавско-славонске жупаније), Бачка, Срем и два највећа града Мачванског округа.