Specijalistički program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Uzimajući u obzir da se svake godine značajna EU sredstva odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, a shodno Akcionom planu za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa univerzitetom, realizuje Specijalistički program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, koji je u Plan uvršten u okviru Prioriteta IV (Razvoj institucionalne infrastrukture), u meri 4.1 (Razvoj institucionalnog okvira u cilju smanjenja regionalnih razlika) pod nazivom „Akademija za evropske poslove i fondove“.

Svrha

Osnovni cilj Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ (u daljem tekstu: Program) predstavlja upoznavanje sa EU procesima i regionalnim politikama, kao i sa značajem i mogućnostima pristupanja evropskim fondovima, radi odgovarajuće stručne analize problema regionalnog razvoja u kontekstu EU integracija i donošenja relevantnih odluka i zaključaka prilikom upravljanja projektima i kreiranja programskih i projektnih dokumenata u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Program omogućava koordinaciju procesa edukacija kako bi se osigurao efekat transfera znanja na zainteresovane strane iz javnog i civilnog sektora, kao i kompletno upoznavanje sa načinom fukcionisanja EU odnosno institucijama EU, načinima donošenja politika i sprovođenja istih putem fondova koji su na raspolaganju zemaljama članicama i državama u pretpristupnom procesu. Program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava. Svrha ovakvog pristupa jeste koordinacija pravovremene podrške i jačanje postojećih kapaciteta javne uprave u aspektima koji su ključni za korišćenje EU sredstava u raznim sektorima direktno uključenim u proces integracija.

Efekti pokretanja specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Specifični ciljevi
 • Sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
 • Obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
 • Uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
 • Razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
 • Sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
 • Uspostavljanje institucionalne mreže partnerstva između polaznika.

Kome je Program namenjen?

Program je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, pokrajinskoj administraciji, razvojnim agencijama, javnim i javno-komunalnim preduzećima, obrazovnim institucijama, institucijama kulture, organizacijama civilnog društva, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, fakultetima, institutima i istraživačkim ustanovama, drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

Prednosti Programa:
 • Sticanje kvalifikacija za upravljanje sredstvima Evropske unije
 • Upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije
 • Nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020.
 • Fleksibilnost u pohađanju nastave
 • Kvalifikovani predavači sa iskustvom
 • Provera znanja na kraju svakog modula
 • Sertifikat na kraju Programa
 • Širenje mreže potencijalnih partnera
 • Iskustva u pripremi i implementaciji projekata
 • Predstavljanje uspešnih projekata

Kompletan Program finansiran je sredstvima Autonomne pokrajine Vojvodine.

5. ciklus Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Fond „Evropski poslovi“ APV u saradnji sa Univerzitetom Edukons iz Sremske Kamenice sprovodi 5. ciklus Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“.

Obzirom da se svake godine značajna EU sredstava odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, cilj Programa je upoznavanje sa politikama Evropske unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata što je podržano velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavačima, kao i interakcijom između polaznika tokom realizacije zajedničkih radnih zadataka. Program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr.), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava.

Kao specifični ciljevi izdvajaju se sledeći:

 • sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i  zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
 • obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
 • uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
 • razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
 • sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
 • umrežavanje među polaznicima.

 

Nastavni plan i program predviđa realizaciju Programa kroz četiri modula (Ekonomija, pravo i politike Evropske unije i proces pridruživanja, Upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem, Programi Evropske unije i Upravljanje projektima) sa ukupno 23 nastavne discipline i fondom od 200 časova aktivne nastave.

Način izvođenja nastave obuhvata klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, dve jednodnevne terenske posete u Vojvodini, jedno višednevno studijsko putovanje u inostranstvo, kao i razvoj projektnih ideja radi konkurisanja za sredstva iz EU fondova.

Nastava se održava petkom posle podne i subotom na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici.

Predavači na Programu su stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima.

Prednosti Programa:

 • sticanje kvalifikacija za upravljanje projektima finansiranim sredstvima Evropske unije,
 • upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije,
 • nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020,
 • kvalifikovani predavači sa iskustvom,
 • dve jednodnevne terenske posete na teritoriji AP Vojvodine,
 • studijsko putovanje u regionu EU (studijsko putovanje u trajanju od 3 do 6 dana),
 • širenje mreže potencijalnih partnera,
 • sticanje znanja o upravljanju projektnim ciklusom,
 • predstavljanje uspešnih projekata,
 • uverenje za polaznike koji uspešno savladaju Program.

 

Program je namenjen zaposlenima u:

 • pokrajinskoj administraciji,
 • jedinicama lokalne samouprave,
 • razvojnim agencijama,
 • kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
 • opštinskim turističkim organizacijama,
 • javnim i javno-komunalnim preduzećima,
 • institucijama kulture,
 • organizacijama civilnog društva (udruženja građana, nevladine organizacije itd.),
 • visokoškolskim institucijama, institutima i istraživačkim ustanovama,
 • drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

Uslovi za prijavu na program:

 • lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u okviru svojih radnih aktivnosti, lica zadužena za pisanje projekata finansiranih iz međunarodne razvojne pomoći;
 • lica koja rade u organizacijama koje su registrovane ili deluju na teritoriji AP Vojvodine;
 • saglasnost institucija za učešće kandidata na Programu;
 • mogućnost prisustva na svim modulima (najmanje 70% prisustva na svakom modulu);
 • stečeno visoko obrazovanje na minimum studijama prvog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
 • poznavanje rada na računaru (MS Office paket).

Kriterijumi za odabir polaznika:

 • motivacija kandidata za učešće na obuci,
 • saglasnost organizacije za učešće kandidata na obuci,
 • pismo preporuke,
 • ravnomerna uključenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilju razmene i prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada,
 • uključivanje kandidata iz svih opština u cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
 • ravnomerna zastupljenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija,
 • ravnomerna rodna zastupljenost kandidata.

NAPOMENA: Kompletan Program finansiran je sredstvima Autonomne pokrajine Vojvodine.

Početak Programa predviđen je za mesec oktobar 2018. godine, a završetak je predviđen za mesec mart 2019. godine.

4. ciklus Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Fond „Evropski poslovi“ APV u saradnji sa Univerzitetom Edukons iz Sremske Kamenice je završio 4. ciklus Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“.

Obzirom da se svake godine značajna EU sredstava odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, cilj Programa je upoznavanje sa politikama Evropske unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata što je podržano velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavačima, kao i interakcijom između polaznika tokom realizacije zajedničkih radnih zadataka. Program je pružio detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr.), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava.

Kao specifični ciljevi izdvajaju se sledeći:

 • sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i  zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
 • obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
 • uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
 • razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
 • sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
 • umrežavanje među polaznicima.

 

Nastavni plan i program predviđa realizaciju Programa kroz četiri modula (Ekonomija, pravo i politike Evropske unije i proces pridruživanja, Upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem, Programi Evropske unije i Upravljanje projektima) sa ukupno 23 nastavne discipline i fondom od 200 časova aktivne nastave.

Vremenski okvir održavanja Programa je 13 radnih nedelja. Način izvođenja nastave je obuhvatio klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, dve jednodnevne terenske posete u Vojvodini, jedno višednevno studijsko putovanje u inostranstvo, kao i razvoj projektnih ideja radi konkurisanja za sredstva iz EU fondova.

Nastava je održavana petkom posle podne i subotom na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici.

Predavači na Programu su bili stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima.

Prednosti Programa:

 • sticanje kvalifikacija za upravljanje projektima finansiranim sredstvima Evropske unije,
 • upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije,
 • nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020,
 • kvalifikovani predavači sa iskustvom,
 • dve jednodnevne terenske posete na teritoriji AP Vojvodine,
 • studijsko putovanje u regionu EU (studijsko putovanje u trajanju od 3 do 6 dana),
 • širenje mreže potencijalnih partnera,
 • sticanje znanja o upravljanju projektnim ciklusom,
 • predstavljanje uspešnih projekata,
 • uverenje za polaznike koji uspešno savladaju Program.

 

Program je namenjen zaposlenima u:

 • pokrajinskoj administraciji,
 • jedinicama lokalne samouprave,
 • razvojnim agencijama,
 • kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
 • opštinskim turističkim organizacijama,
 • javnim i javno-komunalnim preduzećima,
 • institucijama kulture,
 • organizacijama civilnog društva (udruženja građana, nevladine organizacije itd.),
 • visokoškolskim institucijama, institutima i istraživačkim ustanovama,
 • drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

Uslovi za prijavu na program:

 • lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u okviru svojih radnih aktivnosti, lica zadužena za pisanje projekata finansiranih iz međunarodne razvojne pomoći;
 • lica koja rade u organizacijama koje su registrovane ili deluju na teritoriji AP Vojvodine;
 • saglasnost institucija za učešće kandidata na Programu;
 • mogućnost prisustva na svim modulima (najmanje 70% prisustva na svakom modulu);
 • stečeno visoko obrazovanje na minimum studijama prvog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
 • poznavanje rada na računaru (MS Office paket).

Kriterijumi za odabir polaznika:

 • motivacija kandidata za učešće na obuci,
 • saglasnost organizacije za učešće kandidata na obuci,
 • pismo preporuke,
 • ravnomerna uključenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilju razmene i prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada,
 • uključivanje kandidata iz svih opština u cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
 • ravnomerna zastupljenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija,
 • ravnomerna rodna zastupljenost kandidata.

NAPOMENA: Kompletan Program finansiran je sredstvima Autonomne pokrajine Vojvodine.

Početak Programa je bio u februaru 2018. godine, a završen je u junu 2018. godine.

Treća generacija polaznika Programa ’’Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove’’ (u daljem tekstu Program) koju je sproveo Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu, je uspešno završila sa radom. 
Uzimajući u obzir da se svake godine značajna EU sredstva odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, a shodno Akcionom planu za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine, osnovni cilj Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove’’ je upoznavanje sa EU procesima i regionalnim politikama, kao i sa značajem i mogućnostima pristupanja evropskim fondovima. Program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava.

 

Kao specifični ciljevi izdvajaju se sledeći:

 • Sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
 • Obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
 • Uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
 • Razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
 • Sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
 • Uspostavljanje institucionalne mreže između polaznika.

Nastavni plan i program predviđa realizaciju Programa kroz četiri modula (Ekonomija, pravo i politike Evropske unije i proces pridruživanja, Upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem, Programi Evropske unije i Upravljanje projektima) sa ukupno 23 nastavne discipline i fondom od 200 časova aktivne nastave.

 

Vremenski okvir održavanja Programa je 13 radnih nedelja (za sva 4 modula). Nastava se izvodi petkom posle podne i subotom. Načini izvođenja nastave obuhvataju su klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, kao i razvoj projektnih ideja radi konkurisanja za sredstva iz evropskih fondova. Mesto održavanja: Ekonomskim fakultetom u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu.

 

Predavači na Programu su stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima, kao što su IPA programi i programi Evropske unije.

 

Program je namenjen zaposlenima u:

 • pokrajinskoj administraciji,
 • jedinici lokalne samouprave,
 • razvojnim agencijama,
 • kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
 • opštinskim turističkim organizacijama,
 • javnim i javno-komunalnim preduzećima,
 • institucijama kulture,
 • organizacijama civilnog društva (udruženja građana, nevladine organizacije itd.)
 • visokoškolske institucije, institutima i istraživačkim ustanovama,
 • drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

Kriterijumi za polaznike:

 • Stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine
 • Lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u okviru svojih radnih aktivnosti;
 • Motivisanost kandidata da prisustvuju svim modulima Programa (motivaciono pismo u okviru prijavnog formulara),
 • Poznavanje rada na računaru (MSOffice paket);
 • Mogućnost prisustva na svim modulima.

 Kriterijumi za odabir:

 • Ravnomerna uključenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilju razmene i prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada,
 • Uključivanje kandidata iz svih opština u cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
 • Ravnomerna zastupljenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija.

 

NAPOMENA: Kompletan Program finansiran je sredstvima Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove’’ je počeo sa radom u maju 2017. godine, a završen je u novembru 2017. godine.

Druga generacija polaznika Specijalističkog programa pod nazivom „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ (u daljem tekstu Program) koji sprovodi Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu je uspešno završila Program. 

Obzirom da se svake godine značajna EU sredstava odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, cilj Specijalističkog programa je upoznavanje sa politikama Evropske unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata što je podržano velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavačima, kao i interakcijom između polaznika tokom realizacije zajedničkih radnih zadataka. Specijalistički program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava.

 

Kao specifični ciljevi izdvajaju se sledeći:

 • Sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
 • Obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
 • Uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
 • Razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
 • Sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
 • Uspostavljanje institucionalne mreže između polaznika.

Prednosti Programa:

 • Sticanje kvalifikacija za upravljanje sredstvima Evropske unije
 • Upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije
 • Nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020.
 • Fleksibilnost u pohađanju nastave
 • Kvalifikovani predavači sa iskustvom
 • Stručna praksa u regionu EU
 • Sertifikat na kraju Specijalističkog programa
 • Širenje mreže potencijalnih partnera
 • Iskustva u pripremi i implementaciji projekata
 • Predstavljanje uspešnih projekata

Nastavni plan i program predviđa realizaciju Programa kroz šest modula (Pravo i politike evropske unije, Regionalne razvojne politike i Evropska unija, Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata, Osnovne smernice i principi programa Evropske unije, Programi Evropske unije i Evaluacija i implementacija projekata) sa ukupno 20 nastavnih disciplina i okvirnim fondom časova od 195 časova aktivne nastave i 70 časova mentorskog rada po polazniku.

Vremenski okvir održavanja Programa je 13 radnih nedelja (za svih 6 modula). Nastava će se izvoditi petkom posle podne i subotom. Način izvođenja nastave obuhvata klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, kao i razvoj projektnih ideja radi konkurisanja za sredstva iz evropskih fondova. Mesto održavanja: Rektorat Univerziteta u Novom Sadu.

Predavači na Programu su stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima, kao što su IPA programi i programi Evropske unije.

Program je namenjen zaposlenima u:

 • pokrajinskoj administraciji,
 • jedinicama lokalne samouprave,
 • razvojnim agencijama,
 • kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
 • opštinskim turističkim organizacijama,
 • javnim i javno-komunalnim preduzećima,
 • institucijama kulture,
 • organizacijama civilnog društva (udruženja građana, nevladine organizacije itd.)
 • visokoškolske institucije, institutima i istraživačkim ustanovama,
 • drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

Kriterijumi za polaznike:

 • Stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine
 • Lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u okviru svojih radnih aktivnosti;
 • Motivisanost kandidata da prisustvuju svim modulima Specijalističkog programa (motivaciono pismo u okviru prijavnog formulara),
 • Poznavanje rada na računaru (MSOffice paket);
 • Mogućnost prisustva na svim modulima.

Kriterijumi za odabir:

 • Ravnomerna uključenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilju razmene i prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada,
 • Uključivanje kandidata iz svih opština u cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
 • Ravnomerna zastupljenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija.

NAPOMENA: Kompletan Specijalistički program finansiran je sredstvima Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Specijalistički program je sproveden u periodu od aprila do jula 2016. godine.

Program obuhvata 19 nastavnih disciplina sa fondom od 325 časova aktivne nastave. Vremenski okvir održavanja Programa je 22 radne nedelje (za svih 6 modula). Nastava se izvodi u Novom Sadu, petkom posle podne i subotom u bloku od 15 časova nedeljno (petkom 5 časova i subotom 10 časova).

Način izvođenja nastave obuhvata klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, seminarske radove, kao i praktične pripreme projektnih ideja za evropske fondove. Predavači na Programu su stručnjaci iz zemlje i inostranstva koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima, kao što su programi Evropske unije i Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA).

 

Način implementacije

 

Nastavni plan i program usvojen je od strane Senata Univerziteta u Novom Sadu i predviđa realizaciju Programa kroz šest modula:

 

 1. Pravo i politike Evropske unije: Cilj modula je da se polaznici upoznaju sa osnovnim pojmovima, smernicama, stavovima i procesima donošenja odluka u Evropskoj uniji, kao i sa osnovnim pravnim tekovinama, metodologijom donošenja odluka i strukturom fondova u Evropskoj uniji.
 2. Regionalne razvojne politike i Evropska unija: Cilj modula je da se polaznici upoznaju sa ekonomskim, političkim i strukturnim aspektima održivog regionalnog razvoja u Evropskoj uniji, kao i sa osnovnim tekovinama i mogućnostima urbanog i ruralnog održivog regionalnog razvoja u Evropskoj uniji.
 3. Priprema i implementacija EU projekata: Cilj modula je da se polaznici upoznaju sa metodološkim i aplikativnim aspektima pripreme predloga projekata, kao i sa svim važećim pravilima i procedurama procesa implementacije projekata finansiranim od strane EU fondova.
 4. Upravljanje resursima i projektnim ciklusom: Cilj modula je da se polaznici upoznaju sa najbitnijim aspektima instrumenta za pretpristupnu pomoć, kao i sa metodama i tehnikama metodologije za upravljanje projektnim ciklusom.
 5. Razvoj kapaciteta i umrežavanje: Cilj modula je da se polaznici upoznaju sa praktičnim aspektima procesa umrežavanja i pronalaženja projektnih partnera, kao i sa načinom evaluacije projektnih predloga.
 6. Razvojni programi Evropske unije: Cilj modula je da se polaznici upoznaju osnovnim mogućnostima primene razvojnih programa Evropske unije na lokalnom i regionalnom nivou.

Reč polaznika

Marko Kovačev

Opštinska uprava opštine Vrbas

U skladu sa postavljenim opštim i specifičnim ciljevima predmetni program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU Fondove“ na maksimalno efikasan, efektivan i optimalno upotrebljiv način doprinosi razumevanju politika i zakonodavnih procedura Evropske unije, kao i sticanju znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka, naročito u oblasti regionalne politike.

 

Slađana Gluščević

Centar za održive zajednice, Novi Sad

Ovo je jedan od najboljih programa stručnog osposobljavanja koji sam pohađala ili im, kao aktivistkinja nevladinog sektora i novinarka, prisustvovala. Već nakon prvog susreta sa organizatorima, predavačama i polaznicima, bilo mi je jasno da ću u okviru programa steći više nego korisno znanje o Evropskoj uniji na osnovu kojeg ću, u skladu sa vlastitim i mogućnostima organizacije čiji sam član, moći dati mali doprinos tome da javnost, to jest građani naše zemlje budu bolje informisani o vrednostima EU i da, kroz planirane projekte udruženja „Centar za održive zajednice“, od njih imaju više benefita.

 

Jelena Mićić

Skupština Opštine, Pećinci

Kao jedan od polaznika prve generacije Programa “Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”, prvo bih istakla da sam počastvovana što sam izabrana da budem deo jednog ovakvog tima i ideje.

 

Elvira Kovač

Javna agencija za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda

Jako sam se obradovala, kada su me iz Fonda “Evropski poslovi” APV, izvestili da je prihvaćeno moje učešće na edukaciji. Moja očekivanja bila su velika, jer sam smatrala da mogu mnogo naučiti na temu upravljanja sredstvima Evropske unije, kao i pripreme i implementacije projekata.

 

Anđela Vila

Gradska uprava grada Pančeva

Kada sam saznala da sam odabrana da učestvujem u Specijalističkom programu „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ osećala sam se počastvovano i posebno. Prijavila sam se jer sam se nadala da ću biti na izvoru informacija vezanih za pozive za sufinansiranje/finansiranje projekata u finansijskom periodu 2014-2020, a sa željom da steknem dodatna znanja i veštine u toj oblasti i implementiram kroz svoj rad u Gradskoj upravi grada Pančeva.

 

Verica Nađalin

Pokrajinski sekretarijat za finansije

Izražavam svoje zadovoljstvo što sam dobila priliku da budem u prvoj grupi polaznika Specijalističkog programa ‘’Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”. Mislim, da su svi polaznici odabrani s pažnjom, jer dolaze iz raznih organizacija/institucija sa teritorije AP Vojvodine. Predavači su vrhunski stručnjaci koji su svoje znanje i iskustvo vezano za EU fondove sticali često, kao savetnici i konsultatni tokom pregovaračkog procesa naše zemlje ili, kao naučni radnici, odnosno profesori predmeta vezanih za Evropsku uniju na visokoškolskim ustanovama.

 

Marina Kovačev

Bečejsko udruženje mladih BUM

Program “Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove” za mene lično predstavlja prijatno iznenađenje u smislu ponuđenog inovativnog koncepta koji nudi zaista konkretna znanja i kontakte. Do sada sam pohađala brojne formalne i neformalne edukacije, ali se nisam susretala sa programom koji se na toliko sveobuhvatan i “dubinski” način bavi aktuelnom temom.

 

Igor Ilić

Udruženje građana „Razvoj sela“ RASEL, Čoka

U dosadašnjem ličnom obrazovanju, pohađao sam više edukacija, ali Program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ izdvaja se po ozbiljnosti, sistematizovanom pristupu i širokoj lepezi tema, koje su interesantne, poučne, a pre svega korisne. Dosadašnja predavanja u okviru programa pružila su mi praktična znanja i alate, koje mogu da primenim u budućim projektima, koji su u vezi sa upravljanjem regionalnog razvoja. Ono što ovaj program izdvaja je i stručna praksa u regionima EU, koja će nam omogućiti da dopunimo i bolje razumemo teorijski deo predavanja i kroz sticanje ličnog iskustva unapredimo rad svoje organizacije.

 

Paula Vukašinović

Gradska uprava Sombor

Motiv za učešće u Program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove” sastojao se u mojoj želji da znanjem koje ću steći pohađanjem ovog programa i podizanjem sopstvenih znanja doprinesem uspešnijem pristupu EU fondovima, kako grada Sombora tako i regiona, pre svega kvalitetnijom pripremom projekatnih predloga, te da se bolje upoznam sa procedurama planiranja i implementacije projekata po zakonodavnim procedurama EU.

 


Reč profesora

Prof. dr Darko Reba

Specijalistički program namenjen profesionalcima zaposlenim u pokrajinskim i lokalnim institucijama na teritoriji Vojvodine, koji se uspešno realizuje od strane Fonda „Evropski poslovi“, veoma je kvalitetno i profesionalno sprovedena ideja na Univerzitetu u Novom Sadu, preko potrebna, verujem i neophodna u današnjem trenutku razvoja našeg društva. Osposobljavanje stručnjaka da se aktivno uključe u evropske projekte danas je možda i najvažniji zadatak zaposlenih u upravama svih nivoa vlasti, od onih najnižih lokalnih, tako i do najviših pokrajinskih i državnih.

 

Prof. dr Franc Šausberger

Predsedavajući Instituta regiona Evrope (IRE)

Program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ je izuzetna inicijativa koju sprovodi Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu. Za zemlje kandidate za članstvo u EU, kao što je Srbija, od ključnog je značaja da se u što kraćem roku prilagode zakonima EU i postanu dobro informisane o mnogim finansijskim mogućnostima koje EU nudi. Samo priprema i uspešna realizacija projekata sa EU može garantovati regionalni i lokalni prosperitet.

 

Prof. dr Mihajlo Crnobrnja

Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju

Čast mi je i zadovoljstvo što sam u prilici da dam svoj doprinos jednom ovakvom Programu, za koji smatram da je odličan! Kao predavač u sklopu nastavne discipline „Efikasnost, odlučivanje i pregovaranje u EU’’ pokušao sam da dam i stvarne primere iz prakse, pošto sam i sam imao priliku tokom svoje karijere u diplomatiji i državnim poslovima, da učestvujem u mnogim pregovorima. Polaznici jednog ovakvog programa će steći uvid i znanja i sa akademskog aspekta, ali i prakse što je odličan spoj i čini ovaj program jedinstvenim na našim prostorima.

Prof. dr Radmila Marinković Nedučin

Program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, koji zajednički realizuju „Fond evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i Univerzitet u Novom Sadu, po izboru problematike od interesa za širi spektar korisnika iz različitih oblasti rada, po celovitosti koncipiranog sadržaja, po kompetentnosti odabranih predavača i po savremenoj metodologiji rada, predstavlja primer kvalitetnog i aktuelnog programa učenja tokom čitavog života.

 

Prof. dr Saša Bošnjak

„Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ je jedinstven i sveobuhvatan interdisciplinarni program koji zajednički realizuju Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i Univerzitet u Novom Sadu. Interdisciplinarnost Programa je vidljiva kroz svojevrstan dijalog i interakciju između pravnih, ekonomskih i menadžerskih nastavnih predmeta, a realizuje se kroz 6 komplementarnih modula, sa ukupno 325 časova kontakt nastave.

Više informacija: Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove