Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

U skladu sa strateškim opredeljenjem Vlade Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine o putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i jačanju administrativnih kapaciteta na tom putu, kao i o potrebi povećanja mogućnosti za korišćenjem sredstava koja su nam na raspolaganju iz fondova Evropske unije, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine je, dana 14. novembra 2014. godine, potpisao Sporazum o formiranju Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija sa Ministarstvom kulture i informisanja Vlade Republike Srbije. Sporazum predstavlja institucionalni okvir za pravovremeno i sveobuhvatno sprovođenje programa Evropske unije pod nazivom Kreativna Evropa – potprogram Kultura, posredstvom Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija koji predstavlja sastavni deo Ministarstva kulture i informisanja i Antene koja je sastavni deo Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

Program Kreativna Evropa – potprogram Kultura pomaže delovanje kulturnih i kreativnih organizacija na međunarodnom nivou, promoviše prekograničnu razmenu kulturnih dela i mobilnost kulturnih aktera, a pruža i finansijsku podršku za projekte sa evropskom dimenzijom koji za cilj imaju širenje kulturnih sadržaja u inostranstvu.

 

Formiranjem Antene stvoreni su uslovi da se na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine redovno sprovode aktivnosti informisanja o programu i javnim pozivima, edukacije zainteresovanih institucija, pružanja saveta i tehničke podrške potencijalnim aplikantima, kao i celokupna promocija programa Kreativna Evropa – potprogram Kultura.

 

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija zvanično je počela sa radom 1. januara 2015. godine. Sedište je u prostorijama Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Ovo je prvi put da se kancelarija jednog evropskog programa nalazi u sastavu jedne pokrajinske institucije.

 

Antena treba da pruži ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva i profesionalcima u oblasti kulture, informacije o programu i konkursima Kreativne Evrope, pomoć u pronalaženju evropskih partnera i koncipiranju projekata, pomoć u popunjavanju konkursne dokumentacije, kao i pomoć u obezbeđivanju veće vidljivosti projekata.

 

Kako bi  to postigla, Antena će kontinuirano organizovati:

  • radionice za osnovni i napredni nivo i druge edukativne aktivnosti kojima se prenose znanja i veštine neophodne za konkurisanje za finansijsku podršku u okviru programa Kreativna Evropa;
  • konferencije iz oblasti kulturne politike i kulturnog menadžmenta;
  • promocije programa Kreativna Evropa i drugih evropskih programa u vidu Info dana;
  • obuke u ustanovama kulture, u formi direktnog rada sa zaposlenima (In-house obuke);
  • predstavljanje uspešnih projekata iz Srbije, regiona i Evrope;

 

U saradnji sa Kultura Deskom Kreativna Evropa Srbija, Antena treba da: 

  • promoviše savremene koncepte međunarodne saradnje;
  • promoviše savremene programske i poslovne politike u oblasti kulture;

  • jača kapacitete domaćih ustanova kulture i organizacija civilnog sektora za međunarodnu saradnju;

  • podstiče interdisciplinarnost, interresornu i intersektorsku saradnju;

  • sarađuje sa javnim, civilnim i privatnim sektorom, pojedincima, neformalnim grupama i mrežama.