Odnosi Srbije i EU

ODNOSI IZMEĐU SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

Decembar 2021.


Na međuvladinoj konferenciji koja je održana u utorak, 14. decembra, Srbija je otvorila klaster broj 4 – Zelena agenda i održivo povezivanje, koja se sastoji od četiri pregovaračka poglavlja (Transportna politika, Energetika, Trans- evropske mreže i Životna sredina i klimatske promene).

2021.
Maj 2021.


Savet EU odobrio primenu revidirane metodologije u pristupnim pregovorima sa Srbijom, nakon što je Srbija izrazila spremnost da je prihvati.

2021.
April 2021.
Vlada Republike Srbije donela je odluku o formiranju Koordinacije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i Tima za podršku pregovorima. Odluka o formiranju Koordinacije i Tima za podršku pregovorima
2021.
Februar 2020.
Evropska komisija predstavila svoj predlog nove metodologije proširenja. Tekst revidirane metodologije
2020.
Decembar 2019.


Otvaranje poglavlja 4 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 4: Sloboda kretanja kapitala

2019.
Jun 2019.


Otvaranje poglavlja 9 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 9 – Finansijske usluge

2019.
Decembar 2018.


Otvaranje poglavlja 17 i 18 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna politika i poglavlje 18 - Statistika

2018.
Jun 2018.


Otvaranje poglavlja 13 i 33 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 13 - Ribarstvo i poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe

2018.
Decembar 2017.


Otvaranje poglavlja 6 i 30 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 6 - Pravo privrednih društava, i poglavlje 30 - Spoljni odnosi

2017.
Jun 2017.


Otvaranje poglavlja 7 i 29 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 7 - Pravo intelektualne svojine, i poglavlje 29 - Carinska unija

2017.
Februar 2017.


Otvaranje poglavlja 20 i 26 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika i poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura

2017.
Decembar 2016.


Otvaranje poglavlja 5 i 25 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 5 - Javne nabavke i poglavlje 25 - Nauka i istraživanje

2016.
Jul 2016.


Otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava i poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost

2016.
Decembar 2015.


Otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije i EU, poglavlje 32 - Finansijska kontrola i poglavlje 35 - Ostala pitanja sa fokusom na normalizaciji odnosa sa Kosovom

2015.
Avgust 2015.
Formiran pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji Rešenje o imenovanju članova pregovaračkog tima
2015.
Mart 2015.


Završena prva faza pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji praćena analitičkim pregledom zakonodavstva Republike Srbije i stepenom njegove usklađenosti sa pravinim tekovinama Evropske unije

2015.
Januar 2014.
Održana prva međuvladina konferencija između EU i Srbije koja označava početak procesa pregovora Pregovori – Uvodna izjava Srbije
2014.
Decembar 2013.
Savet usvaja pregovarački okvir sa Srbijom Pregovori – Opšta pozicija EU
2013.
Septembar 2013.


Završen proces ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

2013.
Jul 2013.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu, Privremeni trgovinski sporazum biva stavljen van snage SSP sa aneksima
2013.
Mart 2012.


Evropski savet potvrđuje Srbiji status kandidata za članstvo

2012.
Октобар 2011.
Evropska komisija daje pozitivno mišljenje o dodeli statusa kandidata Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji Mišljenje EK o zahtevu za članstvo Srbije
2011.
Januar 2011.
Srbija predala odgovore na upitnik Evropske komisije
2000.
Novembar 2010.


Upitnik Evropske komisije upućen Srbiji radi pripreme mišljenja o zahtevu za članstvo u Evropskoj uniji

2010.
Jun 2010.


Početak procesa ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u državama članicama EU

2010.
Januar 2010.


Prelazni trgovinski sporazum između Evropske unije i Srbije stupa na snagu

2010.
Decembar 2009.


Srbija podnosi kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji

2009.
Decembar 2009.


Početak bezviznog režima za putovanje u države Šengenskog prostora

2009.
Januar 2008.


Srbija počinje sa primenom Prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i EU

2008.
April 2008.


Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije

2008.
Septembar 2007.


Evropska zajednica i Republika Srbija potpisuju sporazum o viznim olakšicama i readmisiji

2007.
Jun 2007.


Nastavak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju

2007.
Maj 2006.


Zastoj u pregovorima usled nedovoljne saradnje Srbije sa Međunarondim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu

2006.
Oktobar 2005.


Početak pregovora povodom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

2006.
April 2005.
Pozitivna ocena Izveštaja o spremnosti Srbije i Crne Gore za pregovore o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom (Studija izvodljivosti)
2005.
Oktobar 2004.
Narodna skupština Republike Srbije usvaja Rezoluciju o pridruživanju Evropskoj uniji Rezoluciju o pridruživanju Evropskoj uniji
2004.
Jun 2003.


Na samitu Evropskog saveta u Solunu potvrđena evropska perspektiva za države Zapadnog Balkana

2003.
Jul 2001.


Početak pripreme Studije izvodljivosti povodom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) za Saveznu Republiku Jugoslaviju

2001.
Oktobar 2000.


Savezna Republika Jugoslavija ulazi u proces stabilizacije i pridruživanja

2000.
Jun 2000.


Evropski savet svim državama u procesu stabilizacije i pridruživanja odobrava status „potencijalnog kandidata“ za članstvo u Evropskoj uniji

2000.