Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti (ECOWAM)

Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti (ECOWAM)

Izvor finansiranja Intereg IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020
Partneri na projektu
  1. Direkcija za vodoprivredu za područje Donja Tisa, Mađarska
  2. JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Srbija
  3. Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
Oblast projekta Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika
Trajanje projekta 01. okt 2017 – 31. mar 2020
Opis projekta Opšti cilj:

Sprečavanje negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema unapređenja upravljanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad.

 

Specifični ciljevi:

(1) Poboljšanje vodne ravnoteže reke Jegrička (44 + 015 km-46 + 673 km / 29 + 588 km-37 + 892 km) i glavnog kanala Kurca (4 + 487 km-9 + 997 km) u prekograničnoj regiji izmulivanjem, izgradnjom i uklanjanjem izrasle vegetacije iz korita reke;

(2) Razvoj zajedničkog sistema praćenja i analize za očuvanje kvaliteta  vode i biodiverziteta u prekograničkoj regiji;

(3) Definisanje dugoročnih rešenja kako bi se sprečila degradacija kvaliteta vodnih tela.

 

Očekivani rezultati:
1. Uspostavljena prevencija od prekomerne količine vode revitalizacijom reke Jegrička i glavnog kanala Kurca;

2. Izvršene hidrobiološke analize i praćenje kvaliteta vode i mulja Jegričke i glavnog kanala Kurca na odabranim mestima pre i posle izmuljivanja u skladu sa Članom 8. Okvirne direktive o vodama;

3. Razmenjeno iskustvo između srpskih i mađarskih partnera u oblasti održivog upravljanja vodama i zaštite prirode;

4. Izgrađena odgovarajuća staza pored reke u Parku prirode Jegrička;

5. Izrađena studija o Parku prirode Jegrička o uticaju podzemnih i površinskih voda;

6. Razvijena zajednička baza podataka kao osnova za razmenu iskustava i buduću saradnju.

Glavne aktivnosti:

(1) Izmuljivanje reke Jegrička i glavnog kanala Kurca;

(2) Rekonstrukcija jednog objekta za zadržavanje vode (“Bikaistállói tiltó“);

(3) Radovi na inspekcijskoj i šetnoj stazi na obali Jegričke;

(4) Izrada i štampanje monografije;

(5) Razvoj studije: generalnog projekta sa prethodnom studijom izvodljivosti;

(6) Izgradnja monitoring stanice na preseku 27 + 827 km;

(7) Hidrobiološka analiza i praćenje kvaliteta vode i mulja;

(8) Monitoring analiza i studija o staništu Kurca;

(9) Organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova;

(10) Razvoj web stranice projekta s bazom podataka;

(11) PR kampanja;

(12) Upravljanje projektom.

 

Ciljne grupe:

Institucije koje se bave upravljanjem vodama, poljoprivrednici, stanovništvo ugroženo prekomernom količinom vode, deca, akteri na regionalnom / lokalnom nivou, turističke organizacije.

Više informacija www.ecowam.com
Pogledajte sve vesti o projektu – Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti (ECOWAM)