KEP TURA ODRŽANA U TITELU

U okviru nastavljenih «Kep tura» Kancelarije za evropske poslove, u Titelu je održan seminar sa ciljem motivisanja naših lokalnih samouprava i ostalih aplikanata da učestvuju u programima prekogranične saradnje koji su najprepoznatljiviji alat u ovom trenutku u našoj zemlji za korišćenje fondova EU i ostalih razvojnih programa koje nudi porodica evropskih zemalja.

Najviše interesovanja bilo je za prezentaciju Kancelarije za evropske poslove na osnovu koje se mogu videti dosadašnja iskustva iz prethodnih programa prekogranične saradnje i iskorišćenost tih sredstava, trenutna situacija po pitanju mogućnosti korišćenja fondova EU i izazovi.

– U narednim mesecima i godinama iz instrumenta za predpristupni pomoć lokalna samouprava Titel i ostale institucije, NVO, udruženja i organizacije neprofitnog karaktera imaće na raspolaganju određena sredstva iz Programa prekogranične saradnje. Program između Republike Hrvatske i Republike Srbije ima alocirana sredstva od 3.3 miliona eura za period od(2007-2009 godine), a za Program prekogranične saradnje između Republike Mađarske i Republike Srbije su alocirana sredstva od 6.6 miliona evra, za period od 2007. do 2009. godine, rekao je Andrija Aleksić iz Kancelarije za evropske poslove.

Takođe, iz predpristupnog instrumenta, organizacije i institucije sa ove teritorije imaće mogućnost učestvovanja i u SEE (South East European) programu kao i Jadranskom programu. Da podsetimo, programi omogućavaju centralnim i lokalnim organima i organizacijama unutar i izvan Evropske unije da, kroz saradnju, poboljšaju ekonomske i društvene uslove i jačaju mogućnosti zajedničkog razvoja. Programi prekogranične saradnje deluju prvenstveno na lokalnom nivou i pomažu stanovništvu sa obe strane granice u rešavanju pitanja od zajedničkog interesa.