Одржан трећи редовни пројектни састанак у оквиру пројекта „HEAL“

У оквиру пројекта „Здраво старење у прекограничној области – HEAL“, 5. априла 2024. године, одржан је 3. редовни састанак чланова пројектног тима. Састанку су присуствовали чланови пројектног тима, то јест представници Црвеног Крста Србије – Црвеног Крста Војводине (водећи партнер на пројекту), представници  Црвеног Крста Инђије, Црвеног Крижа Федерације Босне и Херцеговине као и представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине (партнери на пројекту).

Област пројекта HEAL je Социјална и економска инклузија док је општи циљ пројекта допринoс побољшању општег здравља старијих грађана повећањем доступности основних здравствено-превентивних услуга у руралним областима у прекограничном региону између Србије и Босне и Херцеговине. Специфични циљ пројекта је унапређење постојеће здравствено-превентивне услуге за старије грађане кроз побољшање ефикасности и свеобухватности према тренутним потребама у Сремском округу, и 5 кантона у Босни и Херцеговини (Тузланском кантону, Посавском кантону, Средњобосанском кантону, Кантону Сарајево и Зеничко-добојском кантону).

Укупна вредност пројекта износи 254.447,77 евра, од чега је вредност донације 216.280,60 евра.

Током састанка учињен је кратак преглед претходног периода где су пројектни партнери имали прилику да презентују своје извештаје. Бошко Митрашиновић, је испред водећег партнера, као пројектни менаџер представио активности извештавања које су обележиле претходни период, те је направљен план за финални извештај на крају пројекта. Јелена Милић, сарадница у Црвеном Крсту Србије, Црвеном Крсту Војводине, представила је до сада одржане инфо дане, као и предстојеће светске дане здравља које ће обележити партнерске организације Црвених крстова.

Други део састанка посвећен је изради дневног реда и плана рада за предстојеће инфо дане и обележавање међународних дана здравља у априлу, мају и јуну. Дискутовало се и о разним изазовима са којима се пројектни партнери сусрећу, али је закључено да тренутно нема  проблема у реализацији самог пројекта.