U sklopu podrške opštinama u AP Vojvodini, predstavnici Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Milan Čežek, Zoran Pavić i Teodora Milkov Manić posetili su opštinu Novi Bečej gde su ih dočekali predsednik Skupštine opštine Mile Baštovanov, sekretar mesne zajednice Novo Miloševo Arsen Pajić i njihovi saradnici.
Dogovorena je sveobuhvatnija neposredna saradnja predstavnika lokalnih samouprava sa Fondom u korišćenju evropskih fondova u širem obimu. Takodje zatražena je pomoć od Fonda u vidu održavanja stručnih obuka u cilju podizanja institucionalnih kapaciteta opštine u što skorijem vremenu.
Na inicijativu predstavnika opštine održan je sastanak sa direktorima pet osnovnih škola: „Josif Mariković“ i „Milivoj Čiplić“ u Novom Bečeju, „Dositej Obradović“ u Bočaru, „Đorđe Jovanović“ u Novom Miloševu i „Milan Stančić Uča“ u Kumanu, u kojima je sprovedena edukacija đaka na temu nastanka Evropske unije, kao i istoriji, kulturi i tradiciji naroda i država koje čine modernu Evropu u periodu od 1. do 3. aprila 2019. godine.