Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u Malom Iđošu

Na zahtev opštine Mali Iđoš, predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Mina Radmilović Pjevac i Tijana Krstić Maravić održale su trodnevnu obuku od 19. do 21. oktobra 2016. godine pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ kako bi tematiku projektnog finansiranja približile članovima lokalne samouprave, javnim preduzećima, školama i predstavnicima nevladinog sektora koji su bili prisutni kao polaznici obuke.

Tokom obuke polaznici su imali priliku da se bliže upoznaju sa strukturom i načinom konkurisanja u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2014-2020. sa posebnim osvrtom na programe prekogranične saradnje dostupne institucijama u AP Vojvodini. Teorijski deo obuke bio je propraćen zadacima koji su realizovani u radnim grupama, gde su polaznici imali prilike da u saradnji sa predavačima razvijaju svoje projektne ideje. Predstavlјeni su alati za razvijanje projektnih ideja kao što su drvo problema i drvo cilјeva, logička matrica i grupisanje aktivnosti u radne pakete. Takođe, kroz praktičan primer su predstavlјeni neophodni koraci i procedure koje propisuje Evropska unija u vezi sa budžetiranjem projektnih predloga. Po završetku obuke, polaznicima su uručeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.