Objavljen prvi konkurs u sklopu programa IPA CBC Bosna i Hercegovina – Srbija i Hrvatska – Srbija

U okviru kampanje za Programe prekogranične saradnje, Kancelarija za evropske poslove najavljuje i nastavak podrške potencijalnim aplikantima u programu saradnje IPA Bosna i Hercegovina – Srbija i Hrvatska – Srbija, čiji je konkurs aktuelan do 6, odnosno 16. oktobra 2009. godine, kada je i krajnji rok za podnošenje predloga projekata u sklopu ovih Programa prekogranične saradnje.

Novim Programima prekogranične saradnje stvara se nova šansa za podršku projektima na lokalnom i regionalnom nivou. Podsećamo da programi imaju za cilj smanjenje razlike u stopi razvijenosti između regiona, promovisanje ekonomsko socijalne saradnje između lokalnih zajednica, kao i saradnje iz oblasti kulture i drugih oblasti.

Programi prekogranične saradnje deluju prvenstveno na lokalnom nivou i pomažu stanovništu sa obe strane granice u rešavanju pitanja od zajedničkog interesa. Učestvovanjem u ovim programima stvaraju se dugoročni kontakti i veze između ljudi koji žive i rade u pograničnoj oblasti što svakako predstavlja temelj za dalju saradnju dveju regija.

Kancelarija za evropske poslove Izvršnog veća AP Vojvodine nastaviće u budućnosti da radi na promociji programa prekogranične saradnje, i pružanja pomoći lokalnim zajednicama i drugim institucijama i organizacijama u našoj zemlji prilikom apliciranja u EU Programima prekogranične saradnje.

Kancelarija je u proteklom periodu u sklopu kampanje za programe prekogranične saradnje obišla veći deo zemlje i organizovala brojne akcije kao vid podrške. Zbog novih programa koji su aktuelni, u Kancelariji će biti organizovana još jednom „Otvorena vrata“ koja će biti namenjena organizacijama sa područja Srema, Bačke, ali i zapadne Srbije. Nadamo se da će i Grad Novi Sad uzeti učešće u ovom konkursu.