Održan treći radni sastanak u okviru DR SHARE projekta

Projekat DR SHARE okuplja partnere iz tri države koje su se susrele sa poplavama u maju 2014. godine kako bi se unapredila njihova spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama u plavnim područjima sliva reke Save.

Cilj ovog projekta je smanjenje katastrofa, standardizovanje analiza opasnosti i procene rizika, a vrednost projekta je oko 281 hiljada evra, od čega je kroz sufinansiranje Evropske komisije obezbeđeno oko 210 hiljada evra. Okosnica projekta je izrada IT alata koji će biti na raspolaganju područjima obuhvaćenim ovim projektom, a koji će u slučaju elementarne nepogode blagovremeno pružiti informaciju koje sve kritične resurse u kratkom vremenu treba mobilisati i podići na nivo spremnosti da bi se njihovim angažmanom sanirale posledice elementarnih nepogoda.

Na trećem radnom sastanku su identifikovani podaci o kritičnim resursima kojima raspolažu sve tri države, a potrebno ih je ugraditi u bazu podataka koja je temelj za softversko rešenje. Kako je rečeno na sastanku, brzina reakcije je ključna kada se dogodi elementarna nepogoda, a kada postoji ažurna umrežena baza i evidencija ljudskih i materijalnih resursa, onda nadležne službe mogu brže intervenisati.

Na sastanku su učestvovali predstavnici partnera na ovom projektu. Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rukovodi projektom sa srpske strane, dok su partneri iz Hrvatske Vukovarsko–srijemska županija, Agencija za razvoj Vukovarsko–srijemske županije HRAST i Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Ispred Bosne i Hercegovine u projektu učestvuje Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije. Predviđeno trajanje projekta je 18 meseci, a projektne aktivnosti su krenule sa realizacijom u januaru 2016. godine i trajaće do polovine naredne godine. Projektno područje u Srbiji obuhvata Sremski okrug sa sedam lokalnih samouprava i preko 300.000 stanovnika, dok se u Hrvatskoj projekat realizuje u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Posavskoj županiji u Bosni i Hercegovini.