Počeo petodnevni seminar o EU projektima za predstavnike sindikata

”Mogućnosti i šanse u evropskim projektima”, naziv je obrazovanog seminara koji se realizuje od danas u organizaciji Fonda ”Evropski Poslovi” AP Vojvodine i Samostalnog Sindikata grada Novog sada i opština. Na trening kursu koji traje 5 radnih dana biće obuhvaćena celokupna procedura informisanja, pripreme i pisanja projekata koji se finansiraju iz evropskih programa. Takođe, učesnici kursa biće upoznati sa načinom funkcionisanja projekata tokom evaluacije, finansiranja i implementacije.

«Priprema predloga projekata i apliciranje u programima Evropske unije predstavlja šansu i izazov koji integracioni procesi donose. Budućnost finasiranja naših prioriteta jeste upravo u projektnom pristupu koji zahteva resurse i kadrove spremne na izazove, spremne na partnerstvo sa susedima, timski rad, visok nivo poznavanja engleskog jezika, kao i procedure upravljanja projektnim ciklusom. Potrebno je osposobiti naše institucije da se uhvate u koštac sa izazovima koji su pred nama, kao i da iskoriste sve mogućnosti koje pružaju evropski razvojni programi. Trenutno našoj zemlji iz IPA – Instrumenta za pretpristupnu pomoć dolazi oko 200 miliona evra godišnje kroz institucionalni razvoj i programe prekogranične saradnje. Kada dobijemo status kandidata za članstvo u EU, mogli bismo da računamo na znatno veću novčanu podršku, rekao je Andrija Aleksić, šef Odseka za evropske fondove u Fondu «Evropski poslovi» AP Vojvodine, otvarajući seminar.