Seminar o planiranju budžeta održan u KEP-u

U okviru obuke «Kako do fondova EU» koja se organizuje u Kancelariji za evropske poslove, predstavnici Turističke organizacije Vojvodine i Asocijacije za razvoj seoskog turizma prošli su bitnu fazu u projektnom ciklusu, odnosno sastavljanje budžeta u formi u kojoj to zahteva Delegacija Evropske komisije.

– Na obuci smo se posebno fokusirali na proces tehničke i finansijske dokumentacije koja je neophodna kako bi se projekti realizovali. Osim načelne političke podrške za ulazak u evropske projekte, često ključnu kariku za uspešnu realizaciju predstavlja konkretno znanje o pojedinačnim aspektima sastavljanja projekta. Reč je naravno o troškovima koji mogu da se pokriju, poreskim reperkusijama kao i o ulozi Ministarstva finansija u procesu sastavljanja budžeta, rekao je Andrija Aleksić iz Kancelarije za evropske poslove, koji rukovodi obukom.