Još jedna grupa studenata FTN prošla obuku o EU fondovima

Zbog velike zainteresovanosti studenata za pisanje evropskih projekata, realizovana je još jedna obuka na Fakultetu tehničkih nauka (FTN), Univerziteta u Novom Sadu.

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Dejana Dobrić i Nemanja Davidović predstavili su polaznicima INTEREG IPA Programe prekogranične saradnje na koje imaju pravo konkurisanja, kao i programe Evropske unije koji su takođe dostupni za čitavu Republiku Srbiju, prema tome i za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.

Cilj obuke je bio da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata prema fondovima Evropske unije, da nauče da ih strateški pozicioniraju u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Polaznici su u okviru vežbi sastavili dva predloga projektnih ideja sa kojima imaju mogućnost da apliciraju na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i Hrvatska – Srbija. Na kraju obuke, dodeljeni su im i sertifikati o uspešno završenoj obuci.