Делегација Војводине на 3. Годишњем форуму ЕУ стратегије за Дунавски регион

Годишњи Форум ЕУ Стратегије за Дунавски регион, који се ове године одржава у Бечу 26. и 27. јуна, у организацији Европске комисије, Републике Аустрије и Града Беча, је централни годишњи догађај у оквиру ЕУ стратегије за Дунавски регион, и окуплја учеснике из целог Дунавског региона, са цилјем утврђивања стратешких путања, размене мишлјења и примера добре праксе у оквиру дунавске сарадње. Скуп, под слоганом „Ми растемо заједно-заједно ми растемо“, отворили су Себастиан Курц, министар за Европу, интеграције и сполјне послове Аустрије, градоначелник Беча Михаел Хојпл, док скупу присуствује и министар иностраних послова Републике Србије Ивица Дачић.

Како је наглашено, део слогана овогодишњег Форума „Ми растемо заједно“, представлја европски цилј економске, територијалне и социјалне кохезије што је важно за одрживи развој Дунавског региона, док део слогана „Заједно ми растемо“, представлја уверење да ће процес интеграција бити од значаја свима који су у њих уклјучени, те да ће та сарадња значајно допринети расту и међународној конкурентности Дунавског региона.У оквиру многобројних тематских сесија, учесници ове конференције разговарали су о темама „Дунавски потенцијал-превазилажење разлика“, „Изазови Дунава-Улагање у лјуде“, „Дунавске различитости“ и друго. Посебна пажња посвећена је повезивању дунавских региона у областима економије, ниске емисије углјен-диоксида у Дунавском региону, моделима развоја туризма, активностима у области заштите животне средине, образовању, стручној едукацији и могућностима коришћења ЕУ фондова, итд.

Учесници годишњег Форума, посебно су се бавили значајем инклузивног, одрживог раста као фокуса и предуслова за просперитет, прилагођености европских политика свим интересним групама у цилју стварања конкурентног Дунавског региона, као и темом управлјања, као критеријума спровођења успешне стратегије за Дунавски регион. На овом форуму је још једном оцењено да активности у оквиру Дунавског региона, који одликује социо-економска, политичка и свака друга хетерогеност, представлјају велики изазов и прилику за његов развој. На форуму учешће узима и делегација Скупштине АП Војводине, Покрајинске владе, представници Фонда “Европски послови” АП Војводине и Гаранцијског фонда АП Војводине.