Директорка Фонда „Европски послови“ АПВ Видосава Ендерић учествовала на панелу о кохезионој политици

Директорка Фонда „Европски послови“ АП Војводине Видосава Ендерић је била панелиста на сесији „Кохезија за проширење- перспектива за јачу унију“ коју је организовала Скупштина европских региона у оквиру Европске недеље регија и градова у Бриселу. Поред ње, на панелу су говорили и Жан Пјер Aлкaн (директор одсека за макрорегије у ДГ РЕГИО Европске комисије), Франко Јакоп (Европски комитет региона- савет Фриули Венеција Ђулиа регије) и Ана Мађар (потпредседница Скупштине европских регија). У контексту развијајућих дебата и преговора о новом буџету ЕУ и будућој кохезионој политици након 2020. године, заједно са обновљеном посвећеношћу ЕУ-а за западни Балкан, ова радионица је разматрала улогу кохезионе политике у јачању процеса проширења у региону. Говорници су се сложили да је политика кохезије помогла приближавању западног Балкана ЕУ, посебно Србији која је лидер у прикључењу западног Балкана ЕУ са оквирним датумом придружења у 2025. Како је Видосава Ендерић истакла, ЕУ је активно подржавала западни Балкан инструментима за предприступну помоћ. Војводина је захваљујући свом повољном географском положају у могућности да користи четири програма прекограничне сарадње (са БиХ, Хрватском, Мађарском и Румунијом), два програма транснационалне сарадње (Дунавски и Адрион програм), као и остале програме ЕУ (Еразмус Плус, Хоризонт, Косме и друге). У АП Војводини је максимални степен искоришћености ових доступних инструмената, а Фонд „Европски послови“ АП Војводине наставља да активно подржава јачање капацитета војвођанских институција за коришћење доступних програма. Кроз предприступну помоћ и њену усклађеност са циљевима кохезионе политике, ЕУ подржава Србију и олакшава постепен прелаз из земље кандидата ка земљи пуноправној чланици ЕУ- закључила је Ендерић.