Европска унија: Јачање дијалога о политкама у реформском процесу