Завршена селекција учесника за тродневни семинар „Креативна Европа: Припрема пројеката у новом буџетском периоду 2021-2027“

На сајту Фонда “Европски послови” АПВ је 25. октобра 2023. године објављен јавни позив за учешће на тродневном семинару „Креативна Европа: Припрема пројеката у новом буџетском периоду 2021-2027“ са роком за достављање пријава до 13. новембар до 12 часова. У року за достављање је стигло 34 пријаве, а неблаговремених понуда је било укупно 4.

Оцењивање понуда су вршиле пројектне менаџерке Антене и организаторке семинара Јована Рапајић и Мина Радмиловић Пјевац, као и колеге из Деска Креативна Европа Србија Милица Рашковић и пројектни менаџери Деска Бојан Милосављевић. Основни критеријуми селекције учесника семинара су квалитет предлога пројекта и потенцијалних партнерстава. Квалитет предлога пројеката мери се у односу на усклађеност са темама и приоритетима програма Креативна Европа, тачније у односу на усклађеност са актуелним позивом: Европски пројекти сарадње, као и у односу на иновативност пројектне идеје и стручне утемељености концепта.

Након евалуације пројектних предлога, изабрани су следећи полазници семинара:
1.    Александар Липован, Установа културе центар за ликовну и примењену уметност „Теrrа“, Кикинда
2.    Радмила Симеуновић, Позориште младих, Нови Сад
3.    Нада Мијатовић, Удружење Ликовних Уметника Србије – УЛУС, Београд
4.    Мирјана Лукић Маринковић, Новосадски дечији културни центар,Нови Сад
5.    Дарија Драгојловић, Мултимедијални  центар „Лед Арт“, Нови Сад
6.    Сунчица Божић, Streetwise удружење грађана, Нови Сад
7.    Иван Максимовић, Етнографски музеј у Београду, Београд
8.    Александра Микан, Удружење практичара експресивне арт терапије и коучинга, Београд
9.    Марија Шормаз, УЛУПУДС, Београд
10.    Владимир Кљајић, Установа културе Божидарац, Београд
11.    Радица Зуровац, World Music Association Србије (WМАС), Јагодина
12.    Иван Миљковић, Канцеларија за младе,Београд
13.    Марија Мандић, Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе“,Нови Сад
14.    Оливера Видовић, Стеријино позорје Нови Сад
15.    Адриенн Ујхази, Удружење грађана РеАктор, Нови Сад

Користимо прилику да се захвалимо свима на учешћу. У наредном периоду чека нас још низ догађаја који ће допринети подизању капацитета институција и организација културе како у јавном, тако и у цивилном сектору. Антена ће наставити да промовише савремене концепте међународне сарадње, савремене програмске и пословне политике у области културе, да јача капацитете домаћих установа културе и организација цивилног сектора за међународну сарадњу, да подстиче интердисциплинарност, интерресорну и интерсекторску сарадњу и да сарађује са јавним, цивилним и приватним сектором, са појединцима, неформалним групама и мрежама.