Завршен семинар „Структура развојне помоћи Европске уније и како до ње стићи“ који је одржан у Покрајинском заводу за социјалну заштиту

На позив представника Покрајинског завода за социјалну заштиту, представници Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине одржали су у просторијама партнера петодневно обуку из два модула. На обуци је било речи о идентификације позива који су доступни институцијама из Србије, дефинисању проблема и целокупном приступу писања пројекта, као и методлогији која се користи у програмима ЕУ.

У припреми предлога пројеката полазници су обновили своје знање о алатима, као што су дрво проблема, дрво циљева, логичка матрица, буџетирање пројекта, пројектна апликација и евалуација пројеката која је представљена последњи дан обуке. Обука под називом „Структура развојне помоћи Европске уније и како до ње стићи“ се састојала из два модула, од којих је први одржан 6-7. јуна, док је други одржан у период од 19. до 21. јуна у просторијама Завода. Циљ обуке је био да полазници стекну знања и вештине како би у наредном периоду били у могућности да самостално припреме предлоге пројеката у складу са правилима ЕУ. Полазници обуке су били запослени у Покрајинском заводу за социјалну заштиту и по завршетку обуке полазницима су уручени сертификати од стране Фонда „Европски послови“ АП Војводине.