Завршна конференција европског пројекта Waterways Forward

Од 6 до 9. новембра 2012. у Паризу, одржана је завршна конференција Waterways Forward, регионалног пројекта финансираног у оквиру европског Интеррег ИВЦ програма. Конференцији су присуствовали представници Фонда “Европски послови” АП Војводине.

Конференција је окупила више од 80 професионалаца, експерата из Европске уније и националних политичких представника на тему изазова и могућности друштвено-економског развоја европских река, језера, канала и околних области. Током рада представљене су новости у истраживању и експлоатацији пловних путева, с посебним освртом на њихов утицај на економски развој и запошљавање, у складу са циљевима Стратегије Европа 2020, као и широк спектар питања која се тичу политике и прописа Европске уније, европског програма за финансирање истраживања и развоја, извора ефикасности, енергије, културе, запошљавања и друго. На Конференцији су такође представљени планови за лансирање програма ЕУ Интеррег 5Ц (очекује се да први позив буде објављен у другој половини 2014. године).