Имплементација регулативе и укључивање регионалних актера важни за успех политике заштите животне средине

Кармену Вела, комесар за заштиту животне средине, поморство и рибарство, примио је делегацију европских региона, на челу са Магнусом Бернтсон, потпредседником Скупштине европских региона (АЕР), 20. маја 2016.

Међу темама о којима је на састанку било речи били су: „Плави раст, зелена енергија и зелени туризам”, циркуларна економија и улога регионалног нивоа у њиховој имплементацији, укључујући регионе из земаља кандидата за чланство у ЕУ и њихово учешће у спровођењу политике и коришћењу средстава намењених заштити животне средине.

„Бесмислено је да се доносе директиве, регулативе и стратегије, уколико се не имплементирају“, рекао је комесар Вела, наглашавајући значај сарадње Европске комисије са регионима ради ефикасне имплементације политика заштите животне средине.

Комесар Вела похвалио је рад АЕР у области циркуларне економије, и тачније, актуелну Награду за регионалну иновацију, која ће бити презентована у Бриселу у децембру 2016.

Магнус Бернтсон је најавио кључну тему расправе о Арктику у оквиру Генералне скупштине АЕР, која ће се одржати у Норвешкој 22-24. јуна 2016. Комесар Вела је представио комуникацију Европске комисије о интегрисаној ЕУ политици о Арктику и велику потребу да се пронађу глобална решења и предузму глобалне активности у датој области. Комесар је додао да је регион Арктика огроман потенцијал у смислу економских могућности, који може бити одржив само уколико предузмемо наше одговорности у вези са заштитом животне средине. Нагласак је стављен на потенцијал „плавог раста” и „зеленог туризма”. Заједнички рад по овом питању биће настављен у будућности како би се постигли заједнички циљеви: боља имплементација политике заштите животне средине у Европи и глобално.

Митар Васиљевић је представио основне елементе у вези са политиком заштите животне средине са којима се Војводина бави, њено учешће у процесу ЕУ интеграција и преговарачкој групи 27.

„Плави раст” је био у средишту расправе уз бројне конкретне примере које су дали чланови делегације АЕР, као што су стопа незапослености младих, економски значај рибарства, заштита биодиверзитета и њен економски потенцијал, а које је изнела Сиријел Киријасије.

Поврх потребе да се заштите океани са одрживим рибарством и аквакултуром, Комесар је нагласио потенцијал енергије океана (укључујући иновативне форме, као што је енергија таласа) и питање глобалног управљања у циљу суочавања са новим изазовима. Стварањем везе између поморства и животне средине, сви учесници састанка су се сложили о прекој потреби да се предузму активности у погледу коришћења пластике и њеним последицама на океане и обале. Комесар се залаже за глобални одговор, с обзиром на to да је загађење мора глобални проблем: сав могући отпад завршава у океанима и шири се глобално.

Као закључак, Комесар Вела и делегација нагласили су улогу регионалног нивоа у имплементацији политика ЕУ будући да се највећи део посла врши на терену.