Инфо дан поводом награде „Европски предузетнички регион 2017“

У Комитету региона је 22. јануара 2016. године одржан инфо дан поводом конкурса за доделу награде „Европски предузетнички регион“ за 2017. годину. „Европски предузетнички регион“ је пројекат који идентификује и награђује европске регије које имају изузетну и иновативну предузетничку стратегију, без обзира на њихову величину, економску снагу или надлежности. Региони са најкредибилнијом визијом која гледа у будућност добијају награду “Европски предузетнички регион” за наведену годину.

Награда је установљена у сарадњи са Европском комисијом и подржавају је Европско удружење за занатство и мала и средња предузећа (УЕАПМЕ), Европско удружење комора (Еуроцхамберс) и Социјално-привредна Европа (Социал Ецономy Europe), отворена је за све организације које су спремне да дају допринос њеним циљевима.

Представници Комитета региона Марк Кивит (Марц Киwитт) и Берт Куби (Берт Кубy) представили су услове за подношење пријаве, која укључује достављање апликационих формулара са описом чињеница, циљева и визије која се жели остварити, уз обезбеђивање ефикасне имплементације предвиђених активности, са акционим планом и планом комуникације. Потребно је обезбедити и декларацију о политичком обавезивању којим се демонстрира да је европска предузетничка регионална стратегија одобрена од стране политичког вођства (регионалне скупштине, регионалне владе или другог надлежног политичког тела).

Пријаве за награду могу доставити сви нивои власти у ЕУ нижи од нивоа државе чланице ЕУ (укључујући општине, покрајине, аутономне покрајине, жупаније, метропоске области, велике градове, као и прекограничне територија које имају статус правног лица, као што су Европске групације територијалне сарадње или Еврорегије) који имају потребну политичку надлежност и могу да спроведу свеу предузетничку визију, без обзира на њихову величину, економску снагу или надлежности.

Током данашње презентације примере добре праксе представили су Малгорзата Квиецијен (Малгорзата Кwиециеń), самостална саветница за економску сарадњу у Канцеларији маршала регије Малопољска (Пољска), добитнице награде за 2016. годину, и Кристина Силва (Цристина Силва), менаџерка пројекта у градском већу Лисабона (Португалија), добитника награде за 2015. годину.

Истакнуто је да су пре подношења пријаве коришћени постојећи ресурси градске, односно регионалне управе, с тим да је обезбеђена политичка подршка и сарадња са свим кључним институцијама, укључујући привредне коморе, стартап предузећа, универзитете, привредне мреже, цивилни сектор, државне институције, за промовисање иновативног предузетничког духа у својим срединама, уз помоћ Комитета региона.

Регија Малопољска се фокусирала на развој нових технологија изградњом партнерстава између локалних влада, предузетника и научних институција. Регионалним оперативним програмом за 2014-2020. предвиђено је да се у Малопољској инвестира 2,9 милијарди евра из европских кохезионих, структурних и инвестиционих фондова, која укључују око 160 милиона евра инвестиција у области истраживања и иновација у предузећима, 125 милиона евра за развој конкурентности и 35 милиона евра за развој људских ресурса у сектору малих и средњих предузећа. Малопољска је добијањем награде добила потврду да је регион пријатељско место за инвестиције и поуздан партнер у међународној арени, уз промоцију регије и потврду европских институција о активностима које су у регији предузете у смислу предузетничког развоја.

Искуства града Лисабона говоре да је град постао отворен за нове предузетнике, за креирање нових концепата и нових иновативних пројеката. Слабости су претворене у снагу, уз ангажовање свих најважнијих чинилаца у Лисабону. Акциони план је укључивао имплементацију „Акта за мали бизнис (Смалл Бусинесс Ацт)“ и постојећих ЕУ иницијатива и инструмената, уз промоцију предузетништва, поштовање одрживости животне средине и сарадњу свих актера у граду. Циљеви Стратегије Европа 2020. су примењени у оквиру израђеног Акционог плана. Стратешки циљеви су били да Лисабон постане „Бизнис лука Атлантика“, односно Лисабон као стартап град, уз креирање стратешких кластера. Град је организовао предузетничку недељу у Лисабону, промовисао концепт дана куповине, дана стартап компанија, укупно око 30 предузетничких пројеката и активности, укључујући два инкубатора и неколико инвестиционих агенција. Награда је омогућила да сви пројекти буду промовисани и видљиви на европском нивоу, а промовисано је предузетништво у оквиру основних и средњих школа.

У циљу успешног конкурисања, истакнуто је добро познавање регионалних предузетничких механизама за помоћ малим и средњим предузећима. Градска, односно регионална власт треба да се постави као тело за подршку свим учесницима у локалној економији. Потребна је размена ресурса и информација, уз мобилизацију свих актера, као и идентификовање могућности и иницијатива ради видљивости предузетничких мрежа и пројеката у регији.

Рок за подношење пријава је 18. март 2016. године.

Више информација: http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx