КЕП организовао конференцију посвећену предлогу закона о јавним набавкама

У организацији Канцеларије за европске послове, а захваљујући сарадњи са Управом за јавне набавке Републике Србије, у великој Сали Скупштине АП Војводине одржана је Конференција о предлогу Закона о јавним набавкама. Говорници су били представници републичке Управе за јавне набавке и Комисије за заштиту права понуђача. Предраг Јовановић, директор Управе за јавне набавке је представио новине које ће увести нови закон, и посебно је најавио Портал за јавне набавке, на којем ће се убудуће оглашавати јавне набавке, који неће наплаћивати оглашавање. У обраћањима је наведено како нови закон такође уводи појам службеника специјализованог за јавне набавке, који ће бити обучен и сертификован од стране Управе за јавне набавке, а присутне представнике локалних самоуправа, тридесетак општина широм Војводине и града Ниша, занимале су појединости које ће нови Закон о јавним набавкама донети.

– Наш задатак је да промовишемо све законе који нас приближавају стандардима и законској регулативи Европске уније. Што пре кренемо у процес усаглашавања, боље је за нас. Закон о којем је било речи представља изузетно важну карику и сигурно представља корак напред у односу на садашње решење. Посебан је интерес и да се по питању реализације пројеката који су финансирани из претприступних фондова Европске уније усклади домаћа и европска регулатива, како би се сами пројекти реализовали на што успешнији начин, навео је Предраг Новиков, директор Канцеларије за европске послове. У разговору са представницима Управе за јавне набавке, Новиков се заложио да се размотри могућност да се посебним анексом закона у случају набавке добара везаних за пројекте који се финансирају из средстава Европске уније, примењује европска регулатива, како би се избегле евентуалне тешкоће у тумачењима. Такође, «колеге из Управе за јавне набавке замолио сам да се размотри могућност оглашавања тендера и давања свих информација у вези са јавним набавкама и на језицима националних мањина. Уважавање различитости представља европску, али и војвођанску тековину, коју тиме желимо и да очувамо», рекао је Новиков.