Комитет региона: У Европској унији незадовољавајући ниво имплементације права у области животне средине

Током редовног заседања Комисије за енергију, животну средину и климу (ЕНВЕ) Европског Комитета региона (ЦоР) 24.02.2016. године, главно питање је било како унапредити имплементацију правне тековине Европске уније у области животне средине,  који механизми и алати могу бити развијени да би се унапредила административна пракса у области мониторинга и извештавања усклађености права животне средине у Европи. Одговоре на ова питања је дао известилац Андрес Јадла (ЕТ/АЛДЕ), члан градског већа Раквера у оквиру предлога саветодавног мишљења Европског комитета региона.

У овом тренутку постоји незадовољавајући ниво имплементације права животне средине у Европи, са недостатком кохерентности и конзистентности у извештавању предуслова за усклађеност ове области широм Европске уније. Скупштина локалних и регионалних власти ЕУ је предложила више мера да би се унапредило извештавање везано за животну средину, мониторинг и усклађеност, у циљу стварања користи за представнике локалних и регионалних власти, који су задужени за извршење 70% законодавства које се односе на животну средину.

“Прво треба да урадимо пресек стања у области мониторинга заштите животне средине и обавеза које се односе на извештавање као и процену административних трошкова које би имали градови и регије”, предложио је  Андрес Јадла. „Предлажемо формирање експертске групе која би дала савете како подићи квалитет и кохерентност европског правног наслеђа у области животне средине и оснаживања Мреже ЕУ за имплементацију и примену права животне средине (ИМПЕЛ)“, додао је градски саветник Раквереа.

Између осталог, Комитет региона је предложио аутоматизацију и дигитализацију алата за извештавање, израду водича и “алата за евиденцију спровођења” као и промовисање „Оквира за структуирану имплементацију и информације“. ЦоР је нагласио специфичне примере добре праксе у мониторингу и извештавању у области животне средине, попут сервиса ЕУ за прикупљање података и информације о води (WISE).

“Просторне информације и алати за посматрање земље, као што су ГМЕС, ГЕОСС и „Eyeon Earth“ треба да буду унапређени за поједностављивање извештавања и мониторинга животне средине. ИНСПИРЕ је кључни инструмент е-управе који може да пружи ефикасније усаглашавање спровођења прописа ЕУ о животној средини“, додао је Андрес Јадла.

Прилог Комитета региона на наведену тему је тражен од стране Европске комисије у оквиру иницијативе  РЕФИТ која се односи на стварање боље регулативе ЕУ, јер се провера Европске комисије о усмеравању захтева мониторинга и извештавања у области заштите животне средине очекује током 2017. године.

Више информација: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/environmental-law-in-Europe-how-to-make-it-work.aspx