Модел „Ромоло“ за унапређење војвођанске иновативне политике и економије

У Заједничком истраживачком центру Европске комисије, 10. марта 2016. године, одржан је састанак на којем су учествовали Владимир Шуха, генерални директор Заједничког истраживачког центра, представници Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, др Ула Енгелман, шеф Одељења за међуинституционалне односе и односе са заинтересованим странама и Мирослав Весковић, научни координатор Заједничког истраживачког центра за макрорегионалне стратегије Европске уније, а у сарадњи са Канцеларијом АП Војводине у Бриселу.

Покрајински секретар Бугарски је упознао саговорнике са иновативним пројектима који се спроводе у покрајини, попут пројекта „Антарес“ и рада Института Биосенс, који користи информационе технологије за даљи развој пољопривреде у покрајини, те бројним пројектима који су финансирани у оквиру ФП7 програма и програма Хоризонт 2020.

Бугарски је најавио и план реализације обука са Европском фондацијом за тренинг из Торина, са намером подизања капацитета знања у Војводини на виши ниво, односно ниво који траже водећи послодавци. Секретар Бугарски је саговорнике упознао са свим моделима транснационалне и прекограничне сарадње који се користе у Војводини, а који су дали конкретне резултате.

Владимир Шуха је понудио могућност коришћења механизма „Ромоло“, који представља модел за процену економских аспеката и регионалног развоја економије, истраживања, људских ресурса и иновација, а за реализацију модела у Војводини би се могла користити средства која Заједнички истраживачки центар користи за кандидате у процесу европских интеграција.

„Ромоло“ јасно приказује на који начин ће бити остварена економска корист у оквиру краткорочних или дугорочних инвестиција, приоритетне области за развој утицаја на раст бруто домаћег производа.

Током сусрета, Војводина је добила могућност да користи специфична знања са којима Заједнички истраживачки центар располаже, те могућност да апликанти из Војводине учествују на специјализованим радионицама, конференцијама и напредним курсевима. Главни циљ ових радионица ц́е бити да помогну надлежним организацијама да научним и техничким методама потпомогну спровођење политика ЕУ, да се упознају са методама које су тренутно на располагању и разговарају о будуц́ој имплементацији истих.

Теме у оквиру којих је могућа едукације се односе на пољопривреду и прехрамбену сигурност, економску и монетарну унију, енергетику и транспорт, животну средину и климатске промене, здравље и заштита потрошача, информационо друштво, иновације и раст, нуклеарна безбедност и сигурност, безбедност и сигурност и стандарди.

Током разговора генерални директор Шуха је посебно истакао рад на унапређену Заједничке пољопривредне политике и могућности да се нови, иновативни елементи у оквиру ове стратегије, користе за рурални развој европских регија.

„Војводина може да се послужи искуством Ломбардије, на чијој територији се тренутно спроводи пилот пројекат у домену константног мониторинга фарми у Ломбардији. Ова иновативна решења су довела до тога да се нова иновативна решења почне користити широм Европе и Војводина има шансу да унапреди свој развој на бази ових искустава. Овај пројекат има холистичку структуру, визионарски је, регионално оријентисан и за пет до десет година ће бити реалност у многим европским регијама“, рекао је Шуха.

Током разговора се говорило и о Стратегији ЕУ за Дунавски регион (ЕУСРД), од које се тек очекују конкретни резултати, а која представља дугорочну платформу за развој регије око Дунава, а предстојећи Годишњи форум ЕУСДР ће се приоритетно односити на воду и водне ресурсе.