Образовно-васпитне установе са територије општине Кикинда на обуци за припрему европских прекограничних пројеката

Представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, одржали су трећу у низу обуку под називом „Фондови Европске уније: од идеје до реализације“ за представнике васпитно-образовних установа са територије Аутономне покрајине Војводине, овога пута са подручја општине Кикинда. Обука је одржана у просторијама Дома ученика „Никола Војводић“ у Кикинди, а присуствовало је укупно 29 полазника из 14 установа.

Први дан обуке полазници су се упознали са структуром и областима финансирања Еразмус + програма Европске уније који покрива области образовања, младих и спорта, а потом су представлјени програми прекограничне сарадње где је могућност учешћа отворена за све институције са подручја Баната, а to су ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија и ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија. Током другог дана обуке полазници су имали прилике да се опробају у осмишлјавању основних елемената пројекта користећи приступ логичког оквира, док је трећи дан био посвећен теми буџетирања европских пројеката. Као резултат обуке идентификовано је пет пројектних идеја које по свом садржају одговарају приоритетима и цилјевима републичких и покрајинских стратешких докумената, али и стварних потреба самих образовно-васпитних установа. Већина пројектних идеја је усмерена на обогаћивање школског живота ученика уз коришћење локалних ресурса. Теме које су обухваћене пројектним идејама полазника су озелењавање школског окружења и заштита животне средине у локалним заједницама, инклузија деце са сметњама у развоју, очување културног наслеђа пограничног региона, унапређење понуде спортских садржаја за ученике основношколског узраста, као и неговање културе, традиције и вишејезичности у пограничном подручју.

Предвиђено је да се обукама до краја школске 2014/2015. године обухвати преко 270 полазника из 106 институција у 9 општина широм Војводине. Следећа обука ће се реализовати у Вршцу.