Обука за припрему европских пројеката намењена представницима покрајинске администрације

У сарадњи Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине и Службе за управљање људским ресурсима одржана је обука намењена представницима покрајинских институција, а на тему припреме европских пројеката под називом „Фондови Европске уније – од идеје до реализације“. Представници Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, Мина Радмиловић Пјевац, Тамара Глишић-Кривошија и Тијана Крстић Маравић, одржали су тродневну обуку од 25. до 27. априла 2017. године у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.

Представници покрајинских органа су током обуке били у могућности да се додатно информишу о новинама у оквиру другог циклуса Инструмента за претприступну помоћ (ИПА ИИ) који ће функционисати у оквиру текуће седмогодишње финансијске перспективе Европске уније од 2014. до 2020. године. Поред Инструмента за претприступну помоћ, полазници су се упознали и са већим бројем интерних програма Европске уније који се финансирају из заједничког буџета Европске уније, а у којима Србија има право учешћа са статусом кандидата за чланство у Европској унији. Практичан део обуке био је фокусиран на изградњу вештина и ставова код полазника како би се оспособили да самостално формулишу предлоге пројеката, размишљају о потенцијалним партнерским организацијама, израде структуру пројекта кроз припрему логичке матрице и припреме буџет пројекта, уважавајући ограничења прописана законодавством Европске уније. Као резултат, развијене су четири пројектне идеје значајне за Аутоному покрајину Војводину, које могу бити потенцијалне за пласирање на неком од конкурса Европске уније.