Одржана Недеља одрживе енергије Европске уније у Бриселу

У Бриселу је од 19. до 25. јуна одржана Недеља одрживе енергије Европске уније у организацији Европске комисије. Главна тема овогодишњег скупа стручњака и доносилаца одлука у овој области била је чиста енергија за све Европљане. Под чистом енергијом се подразумева енергија добијена најчешће из обновљивих извора.
У контексту Западног Балкана, највише пажње је посвећено енергетској ефикасности јавних и приватних објеката/зграда. С тим у вези, на посебној конференцији представљени су развојни потенцијали у тој области, модели финансирања кроз приватно јавна партнерства, као и кредитне олакшице које у тој области нуди Европска банка за обнову и развој.

Представници АП Војводине у Бриселу су учествовали на овој конференцији и на маргинама разговарали са представницима Европске комисије, Генералног директората за проширење, представницима Европске банке за обнову и развој, и другима у циљу даљег унапређења услова за постизање енергетске ефикасности у АП Војводини.