Одржана обука за припрему европских пројеката у Жабљу

На позив представника општине Жабаљ, представници Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине одржали су у просторијама Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ обуку под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“. Учешће на предавањима су узели представници сектора за финансије општинске управе Жабаљ, представници образовних институција, јавно комуналних предузећа, туристичке организације општине, као и запослени у Фонду за развој пољопривреде.

Полазници обуке су током три дана имали прилике да се информишу и ближе упознају са ЕУ фондовима који су на располагању институцијама са територије АП Војводине, потом и да стекну увид у процедуре за конкурисање за европска средства. Сама припрема ЕУ пројеката обрађена је на интерактивним радионицама како би се полазници опробали у писању и припреми одређених делова пројектне апликације. Циљ обуке је био да полазници стекну знања и вештине како би у наредном периоду били у могућности да самостално припреме предлоге пројеката, а у складу са ЕУ правилима. Стога су на предавањима и вежбама полазници били упознати са алатима и корацима у припреми предлога пројеката као што су дрво проблема, дрво циљева, логичка матрица итд. Буџетирање пројекта, пројектна апликација и евалуација пројеката је представљена последњи дан обуке.