Одржана обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у општини Оџаци

У циљу унапређења мера подршке усмерених ка јединицима локалних самоуправа и реализације припремних активности за боље коришћење могућности које произилазе из новог Вишегодишњег финансијског оквира Европске уније за период 2021–2027. године, организована је тродневна обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ за запослене у локалној самоуправи Оџаци.
Представнице Фонда „Европски послови” АП Војводине представиле су полазницима програме Европске уније, као и Инструмент за претприступну помоћ, са акцентом на ИНТЕРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње. Теме обуке биле су: писање предлога пројекта коришћењем приступа логичког оквира и логичке матрице, прво кроз теорију, а потом и кроз вежбе, у оквиру чега су дефинисани општи и специфични циљеви, активности и резултати, као и индикатори, извори верификације и ризици пројекта.
Последњи дан су се полазници обуке упознали са буџетирањем пројекта, што су кроз низ примера и практично савладали.