Одржана обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у Савезу самосталних синдиката града Новог Сада

За чланове Савеза самосталних синдиката града Новог Сада, у периоду од 7. до 9. фебруара 2024. године, организована је тродневна обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у просторијама Савеза самосталних синдиката града Новог Сада.

 

Представници Фонда „Европски послови” АП Војводине, Михајло Олујић, Јелена Радосављевић Ровчанин и Сања Чутурилов Веселиновић, представили су полазницима програме Европске уније, као и Инструмент за претприступну помоћ, са акцентом на ИНТЕРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње. Тема обуке била је писање предлога пројекта коришћењем приступа логичког оквира и логичке матрице – прво кроз теорију, а потом и кроз вежбе – у оквиру којих су дефинисани општи и специфични циљеви, активности и резултати, као и индикатори, извори верификације и ризици пројекта.

 

Последњи дан обуке, полазници су се упознали са буџетирањем пројекта што су, кроз низ примера, и практично савладали.