Одржана обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ локалној акционој групи „Горњи Тамиш“

На захтев локалне акционе групе „Горњи Тамиш“, у просторијама општинске управе Сечањ, представници Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, Јано Пушкар и Чарна Зељковић су, у периоду од 6. до 8. априла 2016. године, одржали обуку „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у циљу усавршавања полазника за самосталну припрему и имплементацију пројеката финансираних из фондова Европске уније.

Током првог дана полазници су имали прилике да се упознају са могућностима финансирања из програма Европске уније, док је посебан акценат стављен на ИНТЕРРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија за 2014-2020. Током другог дана обуке полазници су имали прилике да се опробају у припреми прекограничних пројеката кроз формулисање основних елемената пројекта у оквиру логичке матрице. Обука је резултирала са три пројектне идеје. Последњи дан се говорило о буџетирању пројеката, као и о садржају апликационих формулара.