Одржана обука у Општини Кула

Представнице Фонда „Европски послови” АП Војводине, одржале су тродневну обуку „Могућност финансирања путем ЕУ фондова” у Општини Кула, запосленима у кабинету председника, КЛЕР-у, Људским ресурсима, Одељењу за јавне набавке, Одељењу за инвестиције и заштиту животне средине, Локалној пореској администрацији, Средњој трговинско-економској школи Кула, Гимназији Руски Крстур као и представницима ЛАГ-а „Срце Бачке“, Удружења „Еко Кула“ и МНРО „Плава птица“ из Куле.

Полазницима су на самом почетку представљени програми Европске уније и Инструмент за претприступну помоћ, са акцентом на ИНТЕРРЕГ ИПА Програме прекограничне сарадње. Суштина обуке била је у томе како написати предлог пројекта, коришћењем приступа логичког оквира и логичке матрице, прво кроз теорију, а потом и кроз вежбе, у оквиру чега су дефинисани општи и специфични циљеви, активности и резултати, као и индикатори, извори верификације и ризици пројекта. Последњи дан су се полазници обуке упознали са буџетирањем пројекта, што су кроз низ примера и практично савладали.